A kutatás-alapú tanártovábbképzés implementálása Magyarországonbus-enikoBús Enikő


Az MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport tagjai olyan tananyagokat dolgoznak ki, melyek várhatóan fejlesztik az általános- és középiskolás diákok általános gondolkodási műveleteit, kutatási készségeit, problémamegoldását, stb. A jelen kutatás célja egy olyan egységes mérési-értékelési keretrendszer kidolgozása, melynek segítségével a kutatócsoport tagjai és a közoktatásban dolgozó pedagógusok önállóan képesek a tananyagot kipróbálni, megfigyelni, mérni, értékelni és további szükséges fejlesztési irányvonalat meghatározni. A keretrendszer segítségével azonnali visszajelzésben részesülnek munkájuk eredményességét illetően, valamint több párhuzamos minta esetén eredményeik összehasonlíthatóvá válnak.