tudománykommunikáció a természettudományban


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

N

tudománykommunikáció a természettudományban

200 000 Ft

2

5 < 20

naponta

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: Természettudomány, orvos- és egészségtudomány, műszaki vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: természettudományos tudománykommunikátor


Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.media.u-szeged.hu


Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. július 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a természet-, élet- és műszaki tudományok területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni kívánók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudományokkal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, tudományos intézményi és múzeumi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés során tárgyalt ismeretkörök: A természettudományos tudás hitelessége, története és terjedése; Intézményi kommunikáció és múzeumi tudományos ismeretterjesztés; Elektronikus sajtó ismeretek a tudománykommunikáció szolgálatában. Az önköltség befizetése 3 részletben lehetséges. Részvétel feltétele: természettudományi, orvos-és egészségtudományi, műszaki és informatikai képzési területen alap- vagy mesterképzésben (főiskolai vagy egyetemi) szerzett végzettség.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!