tudománykommunikáció a természettudományban


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

N

tudománykommunikáció a természettudományban

200 000 Ft

2

5 < 20

naponta

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: Természettudomány, orvos- és egészségtudomány, műszaki vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: természettudományos tudománykommunikátor


Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.media.u-szeged.hu


Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. július 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a természet-, élet- és műszaki tudományok területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni kívánók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudományokkal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, tudományos intézményi és múzeumi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés során tárgyalt ismeretkörök: A természettudományos tudás hitelessége, története és terjedése; Intézményi kommunikáció és múzeumi tudományos ismeretterjesztés; Elektronikus sajtó ismeretek a tudománykommunikáció szolgálatában. Az önköltség befizetése 3 részletben lehetséges. Részvétel feltétele: természettudományi, orvos-és egészségtudományi, műszaki és informatikai képzési területen alap- vagy mesterképzésben (főiskolai vagy egyetemi) szerzett végzettség.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.