A természettudományi tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

a természettudományi tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

15 < 25

kéthetente

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

aa) tanító alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy
ab) az alábbi tanári szakok valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: biológiatanár szak, fizikatanár szak, kémiatanár szak, földrajztanár szak;
és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a természettudományi tudás értékelése területén


Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt


Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A magyar köznevelési rendszer fejlődésében - az elmúlt évtizedekben tetten érhető változások közül - markánsan jelentek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó elméleti modellek, ismeretek és gyakorlati eljárások; a pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Az utóbbi évtizedekben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, az online mérés-értékelés gyakorlatában, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben kitüntetett szerepet kap a természettudomány területe. A képzés célja, hogy a pedagógusok felkészüljenek a természettudományi tudás értékelésével összefüggő, különleges szakértelmet igénylő intézményi feladatok ellátására; képessé váljanak az osztálytermi és iskolai szintű mérési-értékelési lehetőségek azonosítására és megvalósítására a természettudományi tudás területéhez kapcsolódóan. Célja, hogy a szakvizsgázott pedagógusok képesek legyenek a természettudományi tudás területén mérési-értékelési feladatok ellátására: feladatlapok, papír alapú és online tesztek készítésére és értékelésére, felmérések és vizsgák lebonyolítására, helyi, regionális, országos és nemzetközi vizsgálatokba, mérési-értékelési kezdeményezésekbe történő bekapcsolódásra. További cél, hogy a szakvizsgázott pedagógusok képesek legyenek általános pedagógiai, tantárgy-pedagógiai, illetve mérésmetodikai tárgyú közleményeket, empirikus kutatási eredményeket olvasni és értelmezni; tapasztalataikról, valamint a mérések során kapott eredményekből objektív szakmai anyagokat összeállítani a szűkebb nevelőtestületi közösségtől az országos publikációs fórumokig.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.