társadalomtudományi és gazdasági szakfordító


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

E

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

220 000 Ft

2

15 < 20

hetente

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC) rendelkezők vehetnek részt.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító


Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Dudits András programkoordinátor, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel/fax: (70) 382-9720, email: dudits@lit.u-szeged.hu, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/ftk


Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. május 20.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi értesítéssel kiküldött intézményi csekken, amely tartalmaz további 3 000 Ft vizsgadíjat is (összes díj: 12 000 Ft).

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (ha van).

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 9.


Egyéb információk: A program célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát - idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét illetően, továbbá ismerik az Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. Részletfizetési lehetőséget (három részlet) biztosít az egyetem. A képzésre egyetemi vagy főiskolai diplomával, illetve mester- vagy alapképzésben szerzett diplomával és a választott idegen nyelvből felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvi diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A felvétel feltétele: sikeres alkalmassági vizsga. Választható idegen nyelvek: angol, német, francia. A képzés indításának feltétele: minimum 15 fő idegen nyelvenként.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.