társadalomtudományi és gazdasági szakfordító


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

E

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

220 000 Ft

2

15 < 20

hetente

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC) rendelkezők vehetnek részt.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító


Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Dudits András programkoordinátor, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel/fax: (70) 382-9720, email: dudits@lit.u-szeged.hu, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/ftk


Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. május 20.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 9000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi értesítéssel kiküldött intézményi csekken, amely tartalmaz további 3 000 Ft vizsgadíjat is (összes díj: 12 000 Ft).

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (ha van).

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 9.


Egyéb információk: A program célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát - idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét illetően, továbbá ismerik az Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. Részletfizetési lehetőséget (három részlet) biztosít az egyetem. A képzésre egyetemi vagy főiskolai diplomával, illetve mester- vagy alapképzésben szerzett diplomával és a választott idegen nyelvből felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvi diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A felvétel feltétele: sikeres alkalmassági vizsga. Választható idegen nyelvek: angol, német, francia. A képzés indításának feltétele: minimum 15 fő idegen nyelvenként.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!