tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember pedagógus-szakvizsgára felkészítő

135 000 Ft

4

18 < 30

havonta

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

a) Legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél az alábbi szakok valamelyikén: gyógypedagógia, óvodapedagógus, tanító alapképzési szak vagy tanári szakképzettség és
b) legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-szakértő, szakvizsgázott pedagógus


Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő; Dr. habil. Keczer Gabriella egyetemi docens, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Befizetés módja: Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációas levél, fényképes szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 12.


Egyéb információk:

Jelentkezés módja: honlapon található linken: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/jelentkezesi-felulet/jelentkezesi-felulet

A képzés célja: Olyan elemző – fejlesztő szakemberek képzése, akik kimagasló felkészültséggel lesznek képesek az elemzésre, fejlesztésre a köznevelés különböző területein, különös tekintettel a tanfelügyelet és pedagógusminősítés rendszerére. A képzés arra törekszik, hogy a tanfelügyelői és pedagógusminősítői feladatokat ellátó szakértőket, illetve a szakterületen elmélyült tudás megszerzésére törekvő pedagógusokat felkészítse a szakterület problémavilágára való reflektálásra; képessé tegye őket az adott terület fejlesztésére, önálló kutatások végzésére, a nemzetközi partneri kapcsolatokban történő szerepvállalásra. A specialisták képzése alapvetően arra fókuszál, hogy a szakvizsgát szerző szakemberek a rendszerfejlesztés közreműködői legyenek, segíteni tudják az adott területen a tudás termelését, megosztását és alkalmazását, továbbá a fejlesztéseket tudják a rendszer többi szereplője számára megfelelően kommunikálni.

A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év (Elismerés típusa: előtanulmányok; elismeréssel teljesített; bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét - legalább 55 kredit - el kell ismerni. ). A képzés időtartama azon jelentkezők esetén, akik nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával négy félév (360 óra), összesen két év. A képzés teljes mértékben ONLINE módon valósul meg.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!