tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember pedagógus-szakvizsgára felkészítő

135 000 Ft

4

18 < 30

havonta

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

a) Legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél az alábbi szakok valamelyikén: gyógypedagógia, óvodapedagógus, tanító alapképzési szak vagy tanári szakképzettség és
b) legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-szakértő, szakvizsgázott pedagógus


Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő; Dr. habil. Keczer Gabriella egyetemi docens, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján.

Befizetés módja: Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációas levél, fényképes szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 12.


Egyéb információk:

Jelentkezés módja: honlapon található linken: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/jelentkezesi-felulet/jelentkezesi-felulet

A képzés célja: Olyan elemző – fejlesztő szakemberek képzése, akik kimagasló felkészültséggel lesznek képesek az elemzésre, fejlesztésre a köznevelés különböző területein, különös tekintettel a tanfelügyelet és pedagógusminősítés rendszerére. A képzés arra törekszik, hogy a tanfelügyelői és pedagógusminősítői feladatokat ellátó szakértőket, illetve a szakterületen elmélyült tudás megszerzésére törekvő pedagógusokat felkészítse a szakterület problémavilágára való reflektálásra; képessé tegye őket az adott terület fejlesztésére, önálló kutatások végzésére, a nemzetközi partneri kapcsolatokban történő szerepvállalásra. A specialisták képzése alapvetően arra fókuszál, hogy a szakvizsgát szerző szakemberek a rendszerfejlesztés közreműködői legyenek, segíteni tudják az adott területen a tudás termelését, megosztását és alkalmazását, továbbá a fejlesztéseket tudják a rendszer többi szereplője számára megfelelően kommunikálni.

A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év (Elismerés típusa: előtanulmányok; elismeréssel teljesített; bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét - legalább 55 kredit - el kell ismerni. ). A képzés időtartama azon jelentkezők esetén, akik nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával négy félév (360 óra), összesen két év. A képzés teljes mértékben ONLINE módon valósul meg.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.