pedagógiai szakpszichológus


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

pedagógiai szakpszichológus

170 000 Ft

4

15 < 20

hetente

Szeged

BÖLCS


Részvétel feltétele: Pszichológia mesterképzési szakon (korábban pszichológia egyetemi szintű képzésben) szerzett szakképzettség. További feltétel egyéves szakmai gyakorlat az oktatás, nevelés területén (közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, gyermekek vagy fiatalok foglalkoztatását, illetve pedagógiai vagy pszichológiai ellátását végző intézményben).


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: óvoda- és iskola-szakpszichológus


Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Zsuzsanna oktatásszervező, Dr. habil. Szabó Éva egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-509, email: molnarzsuzsa@gmail.com, szeva64@gmail.com, honlap: http://www.pszi.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. július 1.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél, munkáltatói igazolás.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 9.


Egyéb információk: A jelentkezési lapot kérjük postai úton elküldeni: SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Osztály, 6722 Szeged Egyetem u.2. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pedagógiai szakpszichológus képzés". Felvételi elbeszélgetés: 2022. augusztus 26. 10 óra, helyszín: SZTE-BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, Egyetem u. 2. fsz. A képzés eredményeként megszerzett szakképzettség a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében pedagógus szakvizsgával egyenértékű a PÉM szempontjából, valamint feltétele a szakszolgálatban és az óvoda-és iskolapszichológusi munkakörben való tartós alkalmazásnak. A képzés szerkezete: 1-3. félév - hetente egy nap (péntek) vagy kéthetente 2 nap (csütörtök-péntek) - a hallgatók előzetes igényeinek megfelelően - előadások és alapgyakorlatok (12-13 nap/félév), - komplex szigorlat a 3. félév végén, - óvoda/iskolapszichoplógiai gyakorlat akkreditált gyakorlóhelyeken (60 óra a 4. félév során), - a képzés 4. félév végén záróvizsgával zárul. A képzés tanulmányi foglalkozásai (előadás, szeminárium, gyakorlat) hetente pénteken vagy kéthetente csütörtök-péntek, a hallgatókkal történt megegyezés alapján.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!