nyomtatott sajtó


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

N

nyomtatott sajtó

180 000 Ft

2

10 < 20

hetente

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: Alapképzésben szerzett végzettség bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, természettudomány vagy agrár képzési területen.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nyomtatott sajtó szakembere


Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.media.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. július 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A képzés célja olyan újságírók képzése, akik ismerik a nyomtatott sajtó működését, az írott sajtó struktúráját; elméletben és a gyakorlatban is jól ismerik a nyomtatott sajtó műfajait; képesek minden műfajban írásokat előállítani; tisztában vannak az újságírás jogi hátterével, etikai és jogi kérdéseivel; nyomdai, tipográfiai, kiadványszerkesztési alapismeretekkel rendelkeznek; szerkesztési ismereteket szerezve képesek különböző kiadványok (pl. iskolaújság, tudományos vagy reklámmagazin, céges lap vagy honlap stb.) teljes munkafolyamatának megszervezésére; tisztában vannak a képi kommunikáció szerepével a nyomtatott sajtóban.A képzés hétköznap délutánonként és este zajlik, hetente 2-3 napon 16 óra után.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!