nyomtatott sajtó


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

N

nyomtatott sajtó

180 000 Ft

2

10 < 20

hetente

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: Alapképzésben szerzett végzettség bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, természettudomány vagy agrár képzési területen.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nyomtatott sajtó szakembere


Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.media.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. július 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A képzés célja olyan újságírók képzése, akik ismerik a nyomtatott sajtó működését, az írott sajtó struktúráját; elméletben és a gyakorlatban is jól ismerik a nyomtatott sajtó műfajait; képesek minden műfajban írásokat előállítani; tisztában vannak az újságírás jogi hátterével, etikai és jogi kérdéseivel; nyomdai, tipográfiai, kiadványszerkesztési alapismeretekkel rendelkeznek; szerkesztési ismereteket szerezve képesek különböző kiadványok (pl. iskolaújság, tudományos vagy reklámmagazin, céges lap vagy honlap stb.) teljes munkafolyamatának megszervezésére; tisztában vannak a képi kommunikáció szerepével a nyomtatott sajtóban.A képzés hétköznap délutánonként és este zajlik, hetente 2-3 napon 16 óra után.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.