mobil- és közösségi kommunikáció


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

N

mobil- és közösségi kommunikáció

200 000 Ft

2

10 < 20

hetente

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, pedagógusképzés vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mobil- és közösségi kommunikáció szaktanácsadó


Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.media.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. július 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A képzés elméleti ismeretei megvilágítják a digitális társadalom és -kultúra sajátosságait, az eszközök és a kultúra kapcsolódási pontjait és egymásra hatásait, valamint a terület kutatásának lehetséges módszereit. A vezető kreatív ügynökségek munkatársai által tartott gyakorlati ismeretek kurzusai: újmédiás hardverek és szoftverek bemutatása; hatékony kommunikáció a közösségi csatornákon (Facebook, Twitter, Instagram), közösségi médiás marketing eszközök; mobilos alkalmazások tervezése és az ehhez kapcsolódó piackutatás; startup jellegű vállalkozások felépítése, elindítása. Végzett hallgatóink pr- és kommunikációs ügynökségeknél, webes vagy mobilra fejlesztő cégeknél, vállalatok pr/marketing/kommunikációs osztályain, illetve az online médiában (tech/IT rovatok) helyezkedhetnek el. További információk: http://www.media.u-szeged.hu/mobilkommunikacio/. A képzés órái pénteki napokra lesznek megszervezve.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!