A matematikai tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

a matematikai tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

15 < 25

kéthetente

Szeged

PED

 

 

Részvétel feltétele:

aa) tanító alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy
ab) az alábbi tanári szakok valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: matematikatanár szak, informatikatanár szak;
és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a matematikai tudás értékelése területén


Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt


Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A magyar köznevelési rendszer fejlődésében - az elmúlt évtizedekben tetten érhető változások közül - markánsan jelentek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó elméleti modellek, ismeretek és gyakorlati eljárások; a pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Az utóbbi évtizedekben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, az online mérés-értékelés gyakorlatában, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben kitüntetett szerepet kap a matematika területe. A képzés célja, hogy a pedagógusok felkészüljenek a matematikai tudás értékelésével összefüggő, különleges szakértelmet igénylő intézményi feladatok ellátására; képessé váljanak az osztálytermi és iskolai szintű mérési-értékelési lehetőségek azonosítására és megvalósítására a matematikai tudás területén. Célja, hogy a szakvizsgázott pedagógusok képesek legyenek a matematikai tudásszintmérésekhez és képességvizsgálatokhoz kapcsolódó feladatok ellátására: feladatlapok, papír alapú és online tesztek készítésére és értékelésére, felmérések és vizsgák lebonyolítására, helyi, regionális, országos és nemzetközi vizsgálatokba, mérési-értékelési kezdeményezésekbe történő bekapcsolódásra. További cél, hogy a szakvizsgázott pedagógusok képesek legyenek általános pedagógiai, tantárgy-pedagógiai, illetve mérésmetodikai tárgyú közleményeket, empirikus kutatási eredményeket olvasni és értelmezni; tapasztalataikról, valamint a mérések során kapott eredményekből objektív szakmai anyagokat összeállítani a szűkebb nevelőtestületi közösségtől az országos publikációs fórumokig.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!