komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

135 000 Ft

4

18 < 30

havonta

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

a) Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség; továbbá
b) pedagógus munkakörben eltöltött legalább 3 éves gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus "komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon" szakterületen


Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő; Dr. habil. Nóbik Attila egytemi docens, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Befizetés módja: Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 12.

Egyéb információk:

Jelentkezés módja: honlapon található linken: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/jelentkezesi-felulet/jelentkezesi-felulet

A képzés célja:A képzést azoknak az intézményi vezetőknek (intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezetők, középvezetők, fejlesztési projektek vezetői) ajánljuk, akik intézményükben tanulásközpontú, komplex fejlesztést kezdeményeznek, irányítanak, tartanak fenn. A hazai köznevelési rendszerben a külső és belső mérések eredményeinek javítása, illetve az innovációk elterjesztésének érdekében rendszeressé vált az iskolafejlesztési folyamatok stratégiai és operatív tervezésének igénye és elvárása. A jelen képzés fejlesztését megalapozó kutatás rámutatott arra, hogy azokban az iskolákban a legeredményesebbek a fejlesztések – mert beépülnek az intézmények mindennapi praxisába –, amelyek vezetői az iskolafejlesztés komplex módját alkalmazzák, és a tanulás fejlesztését, annak intézményi szintű menedzselését állítják középpontba. A komplex fejlesztésre jellemző a rendszerben való gondolkodás, egyszerre fejleszti a tanulást, az intézményi folyamatokat, az iskolai személyzetet és magát a szervezetet. További cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex iskolafejlesztés folyamatának, eszközeinek és módszereinek ismeretében és segítségével az iskolai fejlesztések és adaptációk szakszerű megtervezésére és végigvitelére, valamint fenntartására. A végzett szakemberek a fejlesztés vezetőjeként vagy segítőjeként képesek segítséget nyújtani ahhoz, hogy a kollégákat meg tudják nyerni a fejlesztésnek, motiválni tudják őket, és a motivációjukat fenn tudják tartani, széles körű kitekintést adni a hazai és nemzetközi tanulásfejlesztésekre, innovációkra, megmutatni a fejlesztés fenntarthatóságának lehetőségeit. Az intézményvezetés professzió, amelyet a képzés a fejlesztésekhez szükséges vezetői kompetenciákkal egészít ki. A jó gyakorlatok hatékonyságát, eredményességét fokozza, ha az iskolának van fejlesztő csapata, amelynek résztvevői a középvezetők, illetve a téma iránt elkötelezett pedagógusok is. A képzés a fejlesztésben, jó gyakorlat kialakításban, vagy implementálásban jártas szakembereket biztosít a nevelési-oktatási intézmények számára. A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év (Elismerés típusa: előtanulmányok; elismeréssel teljesített; bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét - legalább 55 kredit - el kell ismerni. ). A képzés időtartama azon jelentkezők esetén, akik nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával négy félév (360 óra), összesen két év. A képzés teljes mértékben ONLINE módon valósul meg.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.