komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

135 000 Ft

4

18 < 30

havonta

Szeged

PED


Részvétel feltétele:

a) Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség; továbbá
b) pedagógus munkakörben eltöltött legalább 3 éves gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus "komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon" szakterületen


Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő; Dr. habil. Nóbik Attila egytemi docens, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Befizetés módja: Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 12.

Egyéb információk:

Jelentkezés módja: honlapon található linken: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/jelentkezesi-felulet/jelentkezesi-felulet

A képzés célja:A képzést azoknak az intézményi vezetőknek (intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezetők, középvezetők, fejlesztési projektek vezetői) ajánljuk, akik intézményükben tanulásközpontú, komplex fejlesztést kezdeményeznek, irányítanak, tartanak fenn. A hazai köznevelési rendszerben a külső és belső mérések eredményeinek javítása, illetve az innovációk elterjesztésének érdekében rendszeressé vált az iskolafejlesztési folyamatok stratégiai és operatív tervezésének igénye és elvárása. A jelen képzés fejlesztését megalapozó kutatás rámutatott arra, hogy azokban az iskolákban a legeredményesebbek a fejlesztések – mert beépülnek az intézmények mindennapi praxisába –, amelyek vezetői az iskolafejlesztés komplex módját alkalmazzák, és a tanulás fejlesztését, annak intézményi szintű menedzselését állítják középpontba. A komplex fejlesztésre jellemző a rendszerben való gondolkodás, egyszerre fejleszti a tanulást, az intézményi folyamatokat, az iskolai személyzetet és magát a szervezetet. További cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex iskolafejlesztés folyamatának, eszközeinek és módszereinek ismeretében és segítségével az iskolai fejlesztések és adaptációk szakszerű megtervezésére és végigvitelére, valamint fenntartására. A végzett szakemberek a fejlesztés vezetőjeként vagy segítőjeként képesek segítséget nyújtani ahhoz, hogy a kollégákat meg tudják nyerni a fejlesztésnek, motiválni tudják őket, és a motivációjukat fenn tudják tartani, széles körű kitekintést adni a hazai és nemzetközi tanulásfejlesztésekre, innovációkra, megmutatni a fejlesztés fenntarthatóságának lehetőségeit. Az intézményvezetés professzió, amelyet a képzés a fejlesztésekhez szükséges vezetői kompetenciákkal egészít ki. A jó gyakorlatok hatékonyságát, eredményességét fokozza, ha az iskolának van fejlesztő csapata, amelynek résztvevői a középvezetők, illetve a téma iránt elkötelezett pedagógusok is. A képzés a fejlesztésben, jó gyakorlat kialakításban, vagy implementálásban jártas szakembereket biztosít a nevelési-oktatási intézmények számára. A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év (Elismerés típusa: előtanulmányok; elismeréssel teljesített; bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét - legalább 55 kredit - el kell ismerni. ). A képzés időtartama azon jelentkezők esetén, akik nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával négy félév (360 óra), összesen két év. A képzés teljes mértékben ONLINE módon valósul meg.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!