intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő

145 000 Ft

4

18 < 20

havonta

Szeged

PEDRészvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel vagy tanári szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal is rendelkeznek.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (stratégiafejlesztő az iskolai agresszió kezelés területén)


Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő, Dr.habil Szabó Éva egyetemi docens, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Befizetés módja: Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 12.

Egyéb információk:

A képzés célja: Az iskolai agresszió megelőzését és kezelését szolgáló intézményi stratégia készítésével és megvalósításával kapcsolatos kompetenciák kialakítása és fejlesztése. A képzést ajánljuk: Olyan iskolaigazgatóknak, intézményvezetőknek, továbbá az intézményvezetés tagjainak, akik fontosnak tartják, hogy iskolájukban tudatosan és hatékonyan lépjenek fel az agresszióval szemben, illetve akik ezt a jelenséget intézményi szinten is szeretnék megelőzni. Pedagógusoknak, akik szerepet vállalnak a biztonságos iskola kialakításában, az ezzel kapcsolatos stratégia megalkotásában. A szakirány különlegessége: A képzés során minden résztvevő elkészítheti a saját iskolájára szabott, az iskolai agresszió megelőzéséről és kezeléséről szóló stratégiáját. A munka folyamán olyan kompetenciákra tehet szert, amelyek képessé teszik a stratégia-készítési folyamatok átlátására, tervezésére és szervezésére. Komplex képet kaphat az agresszió jelenségvilágáról. A képzés során nyitott, tanulást és fejlesztést támogató rendszert biztosítunk a hallgatók számára. A foglalkozások módszerei: A képzés a fejlesztésen alapuló tanulás (Learning by Developing) elveire épül: a tartalmakat egy fejlesztési folyamat során sajátíthatják el a hallgatók. Kiemelt fontosságú az egyéni tanulási utak támogatása. A képzés során a résztvevők munkáját támogató rendszer segíti: A hallgatók egymást segítik, reflektálnak egymás munkáira, 3 fős támogató csoport vesz részt a képzésben, a kontaktórák között a támogatókon kívül e-learninges felület segíti a kommunikációt és együttműködést. A képzés végére elkészül az Ön saját intézményére fejlesztett, az agresszió megelőzésére és kezelésére készült stratégiája. Elkészül egy képzési portfolió, mely tartalmazza a képzés folyamán használt további termékeket, reflexiókat. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (stratégiafejlesztő az iskolai agresszió kezelés területén) (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szintű, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szintű szakirányú) szakképzettséget tanúsító oklevél.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!