integratív mentálhigiéné


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

integratív mentálhigiéné

180 000 Ft

4

14 < 40

havonta

Szeged

BÖLCS


Részvétel feltétele: Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: integratív mentálhigiénés szakember


Kapcsolattartó/szakfelelős: Krämmer Erika oktatásszervező,Dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-364, (30) 513-5153, email: krammererika@gmail.com, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A kitöltött jelentkezési lapot csatolt mellékletekkel elektronikusan kell elküldeni a btkto@primus.arts.u-szeged.hu címre.Felvételi elbeszélgetés: 2022. június 27. és július 1. között. A képzésben végzett hallgatók az eredeti (alap) képesítéssel ellátott segítő foglalkozás területén válnak hatékonyabbá mentálhigiénés többlettudásuk révén. A többlettudással bíró hallgatók kulcsszereplői lehetnek a felgyorsult társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás javításának. A képzés jellemzően az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. A képzés havonta minimum egy alkalommal pénteken és szombaton van (félévente 5 hétvége).

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.