integratív mentálhigiéné


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

integratív mentálhigiéné

180 000 Ft

4

14 < 40

havonta

Szeged

BÖLCS


Részvétel feltétele: Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: integratív mentálhigiénés szakember


Kapcsolattartó/szakfelelős: Krämmer Erika oktatásszervező,Dr. Szenes Márta egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-364, (30) 513-5153, email: krammererika@gmail.com, honlap: http://www.arts.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz. Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: A kitöltött jelentkezési lapot csatolt mellékletekkel elektronikusan kell elküldeni a btkto@primus.arts.u-szeged.hu címre.Felvételi elbeszélgetés: 2022. június 27. és július 1. között. A képzésben végzett hallgatók az eredeti (alap) képesítéssel ellátott segítő foglalkozás területén válnak hatékonyabbá mentálhigiénés többlettudásuk révén. A többlettudással bíró hallgatók kulcsszereplői lehetnek a felgyorsult társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás javításának. A képzés jellemzően az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. A képzés havonta minimum egy alkalommal pénteken és szombaton van (félévente 5 hétvége).

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!