holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő

135 000 Ft

4

18 < 30

havonta

Szeged

PED


Részvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél és 3 év gyakorlat

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus

Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő, Prof. Dr. Pukánszky Béla István egytemei tanár, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Befizetés módja: nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 22.


Egyéb információk: A szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megfelel a KÖZOKTATÁSI VEZETŐ szakképzettségnek.A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. A főiskolai oklevéllel jelentkezők főiskolai szintű, egyetemi (MA) oklevéllel jelentkezők egyetemi szintű szakirányú szakképzettséget szerezhetnek.A "közoktatási vezető" és pedagógus szakvizsgás képzésre a KÖVI honlapján található jelentkezési felületen lehet jelentkezni a szükséges mellékletek csatolásával (oklevélmásolat, motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz): http://kovi-vezetokepzes.hu/jelentkezesi-lap/Kinek ajánljuk a képzést: A közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolaigazgatók, óvodavezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők, pályázni kívánó pedagógusok, óvodapedagógusok, önkormányzatok oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai). A képzés teljes egészében online módon valósul meg. A foglalkozások módszerei: A képzés az elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek alkalmazásával történik, amelyek építenek az egyéni tapasztalatokra, a résztvevők aktivitására.Jogszabályi háttér: Az intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2019. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése szabályozza. E szerint a vezetői megbízás feltétele a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, valamint legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. A képzés a törvényben előírt feltételeknek megfelel. A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év (Elismerés típusa: előtanulmányok; elismeréssel teljesített; bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét - legalább 55 kredit - el kell ismerni.). A képzés időtartama azon jelentkezők esetén, akik nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával négy félév (360 óra), összesen két év.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.