fejlesztő irodalomterápia


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

fejlesztő irodalomterápia

160 000 Ft

2

5 < 20

havonta

Szeged

TÁRS


Részvétel feltétele: Az alábbi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, hitéleti, jogi, gazdaságtudományok, orvos- és egészségtudomány.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: fejlesztő irodalomterapeuta


Kapcsolattartó/szakfelelős: Prof. Dr. Sándor Klára egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-244, email: kultoroksegtsz@gmail.com, honlap: http://www.huminf.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A képzés gyakorisága: kéthetente szombaton A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő hermeneutikai és pszichológiai alapképzettséget szereznek ahhoz, hogy jártasságukkal segítsék az iskolai, könyvtári, művelődési és szociális intézményekben zajló, illetve kórházi fejlesztő és megelőző egyéni és csoportterápiás foglalkozások szervezőit, maguk is képesek legyenek nem klinikai, hanem könyvtári, iskolai, művelődési és szociális intézményekben szervezett fejlesztő és megelőző foglalkozások vezetésére. A továbbképzést elvégző szakemberekre iskolákban, könyvtárakban, művelődési és szociális intézményekben, kórházakban, segítő alapítványoknál, karitatív szervezeteknél, esetleg önkormányzatok szociális osztályain, pasztorációban lesz szükség, valamint minden olyan további intézményben, munkahelyen, ahol fejlesztő és megelőző biblioterápiás foglalkozásokkal segíthetik elő az egyének és közösségek mentális jólétét. A képzés két féléves, mindkét félévben 45 órát kell teljesíteniük a hallgatóknak. Mindkét félévben vannak elméleti és gyakorlati tárgyak, de az elméleti órák is intenzíven és interaktívan zajlanak. Az órák nagyobb témakörökbe sorolhatók, ezek: a biblioterápia elmélete és gyakorlata; irodalomelmélet, hermeneutika; pszichológia; kommunikációs készségek, kreatív írás. A hallgatóknak mindkét félévben 10-10 óra aktív gyakorlási lehetőséget is biztosítunk.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!