dráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítőMunkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

dráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

12 < 25

kéthetente pénteken és szombaton

Szeged

PED


Részvétel feltétele: * Alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus vagy tanári oklevél, avagy régi típusú főiskolai vagy egyetemi szintű óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, vagy tanári oklevél és
* 3 év oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus dráma és játékpedagógia területen

Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kasik László egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi értesítéssel kiküldött csekken. A jelentkezési lapot postai úton kérjük elküldeni (a borítékra írja rá:DJP-felvételi). Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: Egyre több pedagógiai és pszichológiai vizsgálat eredménye hívja fel a figyelmet arra, hogy a személyiség különböző (kognitív, szociális, emocionális) területeinek intézményes keretek között történő fejlesztése – műveltségi területtől függetlenül – dramatikus pedagógiai eljárások alkalmazásával még hatékonyabbá, eredményesebbé tehető. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik nevelő-oktató munkájuk során képesek a dráma, a játék, a színház módszereivel és eszközeivel magas színvonalon, hatékonyan fejleszteni a különböző életkorú (óvodás, általános és középiskolás) gyerekek személyiségét óvodai foglalkozásokon, tanítási órákon és azokon kívüli tevékenységek során egyaránt. A képzés kéthetente pénteken és szombaton van. Felvételi elbeszélgetés: 2022 júliusában a Neveléstudományi Intézetben (a jelentkezők erről részletes tájékoztatást kapnak 2022 júniusában). Az elbeszélgetésen szükséges a felvételi eljárás során beküldött oklevél/oklevelek eredeti példányát, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló csekket bemutatni.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!