dráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítőMunkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

dráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

12 < 25

kéthetente pénteken és szombaton

Szeged

PED


Részvétel feltétele: * Alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus vagy tanári oklevél, avagy régi típusú főiskolai vagy egyetemi szintű óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, vagy tanári oklevél és
* 3 év oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus dráma és játékpedagógia területen

Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kasik László egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi értesítéssel kiküldött csekken. A jelentkezési lapot postai úton kérjük elküldeni (a borítékra írja rá:DJP-felvételi). Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat. Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.

Egyéb információk: Egyre több pedagógiai és pszichológiai vizsgálat eredménye hívja fel a figyelmet arra, hogy a személyiség különböző (kognitív, szociális, emocionális) területeinek intézményes keretek között történő fejlesztése – műveltségi területtől függetlenül – dramatikus pedagógiai eljárások alkalmazásával még hatékonyabbá, eredményesebbé tehető. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik nevelő-oktató munkájuk során képesek a dráma, a játék, a színház módszereivel és eszközeivel magas színvonalon, hatékonyan fejleszteni a különböző életkorú (óvodás, általános és középiskolás) gyerekek személyiségét óvodai foglalkozásokon, tanítási órákon és azokon kívüli tevékenységek során egyaránt. A képzés kéthetente pénteken és szombaton van. Felvételi elbeszélgetés: 2022 júliusában a Neveléstudományi Intézetben (a jelentkezők erről részletes tájékoztatást kapnak 2022 júniusában). Az elbeszélgetésen szükséges a felvételi eljárás során beküldött oklevél/oklevelek eredeti példányát, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló csekket bemutatni.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.