Vallástudomány MA

A vallástudomány a vallások, személyes, társadalmi és kulturális vallási jelenségek kívülről történő leírásával foglalkozó tudományág. A mesterszak célja a vallással kapcsolatos klasszikus és modern elméletek mélyebb elsajátítása és ezek alkalmazása saját kutatási területre. A szegedi képzés erőssége a vallásszociológiai és valláslélektani megközelítések, valamint a vallástörténetből a belső-ázsiai buddhizmus. A hallgatói érdeklődésnek megfelelően lehetőség van más vallások mai történéseinek és jellegzetességeinek elmélyültebb tanulmányozására is (kereszténység és iszlám), valamint az új vallási jelenségek megfigyelésére és értelmezésére. A szegedi vallástudomány szak rendkívül szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik neves európai és amerikai társképzésekkel, ahová a jól teljesítő hallgatók eséllyel pályázhatnak ösztöndíjakra. A mesterképzés közvetlen előkészületet is jelent a doktori tanulmányokra.

 

Alkalmazott vallástudományi specializáció

A specializáció célja a mai vallási jelenségek leírására, kutatására és értelmezésére való felkészítés. Az alkalmazott vallástudomány a vallások és a vallási jellegű társadalmi és kulturális jelenségeket tárja fel, a nyelvben, a médiában, a politikai és gazdasági diskurzusokban.