Szlavisztika

A szak neve Szlavisztika MA (bolgár és szerb specializáció)
Törzsképzés

A szlavisztika mesterképzésen választható szakirányok: bolgár és szerb.


A két specializáció a törzsanyaghoz tartozó nyelvi képzésben, továbbá a differenciált szakmai ismeretek tárgyában és nyelvében különbözik.


A szakmai törzsanyag közös ismeretkörei: nyelvfejlesztési ismeretek, ószláv nyelv, összehasonlító szláv nyelvtörténet, összehasonlító szláv irodalomtörténet.


A mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása területén. Képesek az oktatásban és a kutatásban önálló és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Bolgár specializáció

A bolgár szakirány ismeretkörei: bolgár nyelvi képzés (a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjének elérése); bolgár történeti és leíró nyelvészet; bolgár irodalomtörténeti ismeretek.

Szerb specializáció

A szerb szakirány ismeretkörei: szerb nyelvi képzés (a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjének elérése); szerb történeti és leíró nyelvészet; szerb irodalomtörténeti ismeretek.

A szak saját weboldala http://szlavisztika.szte.hu/szlav-filologia/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Magyar Irodalmi Tanszék a tavaszi szemeszterben is megrendezi Műhelytitkok elnevezésű beszélgetés-sorozatát. A belépés minden alkalommal díjtalan!