Spanyol nyelv, irodalom és kultúra MA

Tájékoztató füzet 2018

spanyol


Képzési forma, tagozat: mesterképzés nappali és levelező


Képzési idő: 4 félév


A szakképzettség megnevezése: okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész.


A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik a magas szinten elsajátított spanyol nyelvtudás segítségével a spanyol nyelvű országok kultúrájának, történelmének, politikai-társadalmi valóságának elmélyült ismeretével képesek ismereteik gyakorlati alkalmazására a magyar és spanyol (spanyol-amerikai) kapcsolatok minden területén. Emellett a doktori képzés folytatására is felkészít.

A szak a spanyol nyelv fordítói és tolmácsszintű ismerete mellett erős nyelvészeti, irodalomtudományi, történelmi, művészettörténeti kurzusokat tartalmaz, valamint a magyar – spanyol, magyar – spanyol-amerikai kapcsolatok, valamint a magyar emigráció történetét is tárgyalja a Spanyolországról és Spanyol-Amerikáról szóló elmélyült politikatudományi kurzusok mellett.

A képzésben erős hangsúlyt kap a kutatásmódszertan, amely a végzés utáni önálló és kreatív munkára készít fel.


Továbbtanulás terén a szak elsősorban a nyelvészeti, az irodalomtudományi, a történeti és a politikatudományi (nemzetközi kapcsolatok) PhD-képzés területén nyújt lehetőségeket.


Az elhelyezkedési esélyek és lehetőségek főként a nemzetközi kapcsolatok különböző szinterein szakértői, szakelőadói szerepekben jelennek meg: a külügyi, a külgazdasági, és a kultúrdiplomáciai kapcsolatok, az idegenforgalom (nemzetközi, országos állami intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalatok stb.) területén. A szakon szerzett ismeretek és készségek azonban a tömegkommunikáció számos területén (sajtó, PR - tevékenység), a könyvkiadásban, a könyvtári, a levéltári és a múzeumi szférában szakelőadói feladatokban, valamint a felsőoktatásban is hasznosíthatóak.


A szak elérhetőségei:

Szegedi Tudományegyetem, Hispanisztika Tanszék,

6722 Szeged, Petőfi sgt.30-34.

Tanszékvezető: Dr. Berta Tibor

Telefon: 62/544-148

E-mail: hispan@hist.u-szeged.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.