Némettanár MA

Tagozat: meghirdetéstől függően nappali vagy levelező tagozat

Képzési idő: típustól függően 2-5 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: típustól függően 60-150 kredit

 

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a már előzetes szakképzettséggel rendelkező hallgatóknak lehetőséget adjon különböző némettanári diplomák megszerzésére, kiegészítő jellegű tanulmányok elvégzésével.

A képzés felkészít a közoktatásban, a szak- és felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

Alapvetően 5-fajta képzést kínálunk fel:

  • általános iskolai szakképzettséget követő, középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos, 2 féléves 60 kredites tanári mesterképzés
  • nem tanári mesterszakot követő egyszakos, 2 féléves 60 kredites tanári mesterképzés
  • tanári szakképzettséget követő újabb (más szakos) tanári oklevelet adó, 4 féléves 120 kredites tanári mesterképzés
  • tanítói szakképzettséget követő, általános iskolai tanári szakképzettséget adó egy szakos 4 féléves 120 kredites tanári mesterképzés
  • tanítói szakképzettséget követő, középiskolai tanári szakképzettséget adó egy szakos 5 féléves 150 kredites tanári mesterképzés

Továbbtanulási lehetőségek:

Német nyelvtudományi, irodalom- és kultúratudományi, alkalmazott nyelvészeti és neveléstudományi doktori képzések; posztgraduális pedagógiai szakképzés

 

Részletes információk:

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-249
www.szegedigermanisztika.hu