Német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzési szak Kassel-Szeged

Tagozat: nappali tagozat

Képzési idő: 4 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120

Megszerzendő szakképzettség: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA); okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

 

Bemeneti feltételek:

 • germanisztika alapszakos végzettség

VAGY

 • tetszőleges alapszakos végzettség B2-es magyar vagy nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal

 

A képzés célja:

A német nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi mesterképzés révén összefonódik a kasseli és szegedi germanisztikai intézetekben folyó képzés, közös átmenetet képezve ezáltal a már meglévő képzési formák és a doktoranduszképzés között. A cél az, hogy a hallgatók nemzetközi megalapozottságú tudományos képzésben részesüljenek, s lehetőségük nyíljon a nemzetközi szakmai piac és doktori képzések kínálatának figyelembe vételére. A nemzetközi mesterszak kettős diplomával (double degree) zárul, a képzés végzős hallgatói a Kasseli Egyetemtől és a Szegedi Tudományegyetemtől is kapnak oklevelet. A képzés keretében a szegedi hallgatók a harmadik szemesztert a partnerintézményben töltik, s bekapcsolódnak az ott folyó munkába. A kasseli tartózkodás alatt a Kasseli Egyetem hozzájárul a szállásköltségekhez. Ajánlott a kasseli félévet ERASMUS-ösztöndíjjal kombinálni.

 

A képzés elemei:

 • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • modernkori irodalmi ismeretek, műelemzés
  • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • kutatásmódszertan
  • interdiszciplináris irodalmi és nyelvészeti ismeretek
  • 1 félév a Kasseli Egyetemen
 • szabadon választható bölcsészettudományi kurzusok

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a német irodalomtudományi és a német nyelvészeti doktori képzési program tartozik, de lehetőség van elméleti nyelvészeti, filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Szakmai lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi munkapiacon a gazdasági és kulturális életben, vállalatoknál, az idegenforgalomban, a médiában és a közigazgatásban. A képzés alapvető kapcsolódást kínál a tudományos karrierhez.

 

 

Részletes információk:

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-249
www.szegedigermanisztika.hu