Német nyelv, irodalom és kultúra MA

Képzési forma, tagozat: Nappali / Levelező


Képzési idő: 4 félév


Bemeneti feltételek:

 • germanisztika alapszakos végzettség

VAGY

 • tetszőleges alapszakos végzettség B2-es magyar vagy nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal


A képzés célja:

A mesterképzés elmélyíti és specializálja az alapképzésen szerzett ismereteket és kompetenciákat. A képzés fókuszában a német nyelv, a német nyelvű irodalmak, a német kultúra reflektált és tudományos vizsgálatának elsajátítása áll. A hallgatók megismerkednek a germanisztika legújabb kutatási irányaival, elmélyíthetik tudásukat a nyelv-, irodalom- és kultúratudomány leginkább vonzó, napjainkat is foglalkoztató témaköreiben. A végzett hallgatók a Közös Európai Referenciakeret C2-szintjének megfelelően ismerik a német nyelvet, s ezáltal képesek a kor követelményeinek megfelelően kommunikálni, információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek magas szinten bemutatni. A mesterképzés a maga kultúratudományos és európai hangsúlyaival a nemzetközi „képzési piac” elvárásaira reagál, mivel felfogása szerint az interkulturális kompetencia alapvető kulcskompetencia. A hallgatók képesek lesznek kutatási projektek megfogalmazására, megvalósítására, megszervezésére, nemzetközi projektekben való részvételre; alkalmasak lesznek nyelvi közvetítői feladatok elvégzésére a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén.A képzés elemei:

 • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • modernkori irodalmi ismeretek, műelemzés
  • alkalmazott nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • kutatásmódszertan
 • választható specializáció/szakirány:
  • alkalmazott bölcsészet specializáció
  • fordító – tolmács specializáció
 • szabadon választható bölcsészettudományi kurzusok


Továbbtanulási lehetőségek:

A mesterszak elvégzése után az egyéni érdeklődési körnek megfelelően PhD-képzésre lehet jelentkezni. A szakhoz szorosabban a német irodalomtudományi és a német nyelvészeti doktori képzési program tartozik, de lehetőség van elméleti nyelvészeti, filozófiai és összehasonlító irodalomtudományi irányultságú PhD-tanulmányokra is.


Elhelyezkedési lehetőségek:

Szakmai lehetőségek nyílnak meg a magyar és a nemzetközi munkapiacon a gazdasági és kulturális életben, vállalatoknál, az idegenforgalomban, a médiában és a közigazgatásban. A képzés alapvető kapcsolódást kínál a tudományos karrierhez.


Részletes információk:

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel/Fax: (62) 544-249
www.szegedigermanisztika.hu