Kulturális örökség tanulmányok MA

A kulturális örökség Európa nyugati felén meghatározó részét képezi a nemzetgazdaságnak, és mint ilyen, a védelmét ellátó szakemberek képzése a felsőoktatás feladata. Magyarországon is egyre inkább teret nyer az a felismerés, hogy a kulturális örökség védelme nemcsak kötelesség, hanem a gazdasági erőforrással való gazdálkodás egyik fontos szegmense. Az erre irányuló képzés az egyes örökségi elemeket nem pusztán védelemre szoruló emlékekként kezeli, de fontosnak tartja azok társadalmi-gazdasági hasznosítását, az egyes térségek turisztikai vonzerejét segítő szerepének kialakítását. Ehhez van szükség olyan szakemberekre, akik általános tájékozottsággal és képzettséggel rendelkeznek az integrált örökségvédelem, örökséghasznosítás területén.

 

Kulturális diplomácia specializáció

A kulturális diplomácia specializáció olyan művelt szakembereket kíván képezni, akik a változó társadalmi igények, piaci viszonyok és finanszírozási feltételek között fel tudják mutatni, reprezentálni s közvetíteni akarják és tudják a teljes magyar kultúrát: történeti értelemben is, beleértve a mai és a történelmi Magyarország földrajzi területeit, vallási csoportjait, szakmai közösségeit. Ehhez alapvetően meg kell ismerni ezt az örökséget, a kultúra jelenkori hazai és külhoni intézményrendszerét, és mélyebb ismeretekkel kell rendelkezni azokról a kultúrákról, amelyek környezetében ezt a munkát végezni szeretnék. Olyan diplomatákra van szükség, akik a diplomácia szabályaival, belső működésével tisztában vannak, de azon túlmenően is színvonalas kulturális ismeretekkel is bírnak, általában véve otthonosan mozognak a művelődés, az oktatás és a tudományos kutatás intézményrendszerében, és erre alapozva válnak hatékony szakdiplomatává. Az ilyen ismereteket alaposan felértékeli, és a szakemberek iránti igényt csak tovább növelheti az a körülmény, hogy a nemzetközi együttműködés különböző formái – az államközi, bilaterális és multilaterális kapcsolatok mellett – inter-regionális, euro-regionális, regionális, önkormányzati, intézményközi, továbbá hazai és nemzetközi civil szervezetek erőteljes részvételével zajlanak.