_ma_fra_01

Francia nyelv, irodalom és kultúra


Törzsképzés

A mesterszakon, amely az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányán, illetve a francia nyelvi minoron megszerzett ismeretekre épül, a hallgatók tudományos igényű előadásokon és szemináriumokon szerzik meg az elmélyült kutatásokhoz szükséges tudást a francia nyelvészet, illetve a frankofón irodalom- és kultúra (civilizációtörténet, művészettörténet, francia-magyar kapcsolatok története), művészetfilozófia, esztétika, valamint a kortárs irodalmak és a kultúra medialitása területén. A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek modul keretében a frankofón irodalom és kultúra területén specializálódhatnak. A választandó szakdolgozati téma feldolgozása a Tanszék által a tantervben kidolgozott tantárgyblokkok teljesítésével történik. A szak elvégzéshez a tanulmányi kötelezettségek teljesítése mellett egy önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű, francia nyelven írt szakdolgozat sikeres, szintén francia nyelven történő megvédése szükséges. A mesterszak kettős diplomát adó képzésként is elvégezhető, melynek keretében a tantárgyak egy részét a Limoges-i Egyetemen kell teljesíteni. A mesterszakos diploma birtokában doktori tanulmányokat lehet folytatni, vagy egy 2 féléves kiegészítő képzés révén franciatanári diploma szerezhető.
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.