Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Tájékoztató füzetek 2018


francia


Képzési forma, tagozat: mesterképzés (MA), nappali

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a francia nyelv, nyelvészet, irodalom és kultúratudomány átfogó ismeretével. Ismerik a francia nyelvű (frankofón) országok kultúráját, történelmét, politikai berendezkedését, a kortárs mediális kultúra működését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése: Okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (MA in French Language, Literature and Culture)

A szak rövid leírása, főbb tárgyak:

Az alapozó ismeretek keretében a hallgató a mesterképzés jellemző tudományos alapjaival ismerkedik meg az irodalom, a kultúra és a nyelvészet területén. A szakmai ismeretek modul folyamatos nyelvfejlesztést, az alaptudományok aktuális kérdéseinek beható vizsgálatát kínálja. A speciális kérdéskörök differenciált szakmai ismeretei (frankofón civilizáció, populáris kultúra, pragmatika és szemantika), valamint a speciális programban kínált modern kultúratudományi ismeretek kialakítják és bővítik az egyéni kutatás feltételeit, fejlesztik a kutatáshoz nélkülözhetetlen kritikai attitűdöt az irodalom és kultúra mediális vizsgálata, illetve a jellemző modern és posztmodern műfajok szisztematikus vizsgálata által.

Továbbtanulási lehetőségek:

A Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszintű végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek:

  • Doktori (PhD) képzésre – Magyarország, Franciaország és az Európai Unió valamennyi francia irodalmi, nyelvészeti vagy civilizációs doktori programjára,
  • Szakirányú továbbképzésre – elsősorban az alkalmazott nyelvtudományok területén (tolmács- és fordítóképzés, francia mint idegen nyelv stb.),
  • Rövid ciklusú (2 féléves) tanári mesterképzésre.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A Szegedi Tudományegyetem Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakán kibocsátott diploma közvetlen piaci értéke a mesterszintű nyelvhasználói kompetenciák kialakításának köszönhetően magas: ugyanis egyre nagyobb igény mutatkozik a magasan kvalifikált, kreatív és nyelvi kompetenciákkal rendelkező diplomások iránt a kreatív ipar területén. A Francia Tanszék és a Budapesti Francia Intézet folyamatos visszajelzései alapján (lásd pl. a tanszék Alumni oldala) elmondható, hogy végzett hallgatóink kifejezetten a francia szakos végzettséghez kapcsolódó munkát a végzést követő első év során mindig találnak, sőt igen gyakori az abszolutórium megszerzése utáni azonnali munkába állás.

A foglalkoztatási igények rendszerezve:

  • könyvkiadás: szak- és műfordítók; szerkesztők; szakterminológiában járatos szakemberek;
  • kulturális ipar szolgáltatói szféra: francia-magyar nyelv és kultúra közötti közvetítésre alkalmas szakemberek;
  • külkapcsolati szféra: a frankofón országok kultúráját, kapcsolataik történetét ismerő, magas szintű francia nyelvtudással rendelkező szakemberek;
  • közszféra (helyi, regionális, országos és uniós hivatalok vagy azok képviseletei): magas szintű nyelvtudással, kulturális tájékozottsággal, kreatív problémamegoldó képességgel rendelkező, a humán szempontok figyelembevételére felkészített szakemberek;
  • központi uniós hivatalok: magas szintű nyelvtudással, kulturális tájékozottsággal, problémamegoldó képességgel rendelkező, több alkalmazási területen is helytálló („polyvalens”) szakemberek;
  • kutatói szféra: elmélyült, a magas szakmai és nyelvtudás mellett kritikai attitűddel is rendelkező szakemberek.

 

Elérhetőségek:

Tanszéki honlap: www.fr.u-szeged.hu

e-mail: francia@primus.arts.u-szeged.hu