Francia nyelv, irodalom és kultúra MA

Az alapvetően az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányán, illetve a francia nyelvi minoron megszerzett ismeretekre építő mesterszak keretein belül a hallgatók tudományos igényű előadásokon és szemináriumokon szerzik meg az elmélyült kutatásokhoz szükséges tudást a francia nyelvészet, illetve a frankofón irodalom- és kultúra (civilizációtörténet, művészettörténet, francia-magyar kapcsolatok története), művészetfilozófia, esztétika, valamint a kortárs irodalmak és a kultúra medialitása területén. A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek modul keretében a frankofón irodalom és kultúra területén specializálódhatnak. A választandó szakdolgozati téma feldolgozása a Tanszék által a tantervben kidolgozott tantárgyblokkok teljesítésével történik. A szak elvégzéshez a tanulmányi kötelezettségek teljesítése mellett egy önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű, francia nyelven írt szakdolgozat sikeres, szintén francia nyelven történő megvédése szükséges.