Filozófiatanár MA


Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali


Képzési idő: 5 féléves


A képzés célja:

A képzés célja középiskolai filozófiatanárok képzése, akik átfogó és elmélyült filozófiai műveltséggel rendelkeznek, alaposan ismerik a filozófiatörténet korszakait, kiemelkedő gondolkodóit illetve gondolkodási irányait, és akik képesek a kritikai gondolkodás művelésére és továbbadására. A filozófiatanári mesterszak egyúttal felkészítést nyújt a filozófiai doktori tanulmányokra is.


A szakképzettség megnevezése: Filozófiatanár


Főbb tárgyak: Módszertan, Filozófiatörténet I, II, III, Metafizika és ismeretelmélet, Politikai és társadalomfilozófia, Etika és morálfilozófia, Művészetfilozófia, Szakmódszertan, Iskolai gyakorlat.


Továbbtanulási lehetőségek:

A Filozófiatanári mesterszak a Filozófia mesterszakhoz hasonlóan felkészítést biztosít a doktori tanulmányokra és kutatásra. A szakon végzők folytathatják tanulmányaikat az SZTE Filozófia Tanszékén működő Filozófia Doktori képzésen a Metafizika és metafizika-kritika, Etika, alkalmazott- és társadalomfilozófia vagy Esztétika és művészetfilozófia alprogramban.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A filozófiatanárok elhelyezkedési lehetőségét a középiskolai filozófiaoktatás biztosítja, amely napjainkban egyre jelentősebbé válik azáltal, hogy a filozófia is bekerült a választható érettségi tárgyak közé.


Elérhetőség:

Az SZTE BTK Filozófia Tanszék honlapja:

http://www.arts.u-szeged.hu/philo/

E-mail: Dr. Pavlovits Tamás

pavlo@philo.u-szeged.hu