Filmtudomány MA

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles filmtudomány szakos bölcsész (MA in Film Studies)

A szakot gondozó tanszék: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet SZTE BTK

Szakfelelős: Dr. Füzi Izabella tanszékvezető egyetemi docens (fuziza@yahoo.com)

 

Specializációk:

  1. A filmelmélet specializáció választását azon hallgatóinknak ajánljuk, akik a filmesztétika, a szakszerű filmes újságírás területén szeretnék bővíteni az ismereteiket, vagy PhD-tanulmányokat szeretnének folytatni. A specializáció kurzusai arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan jelenik meg a mozgókép a kortárs mediális és vizuális környezetben. Ezen felül a hallgatók mélyrehatóbban is megismerkednek a mozgókép egyes történeti kódjaival, a tömegfilm és a szerzői film sajátos kulturális logikájával, társadalmi funkcióival, valamint a legkurrensebb filmelméleti tendenciákkal. A gyakorlati kurzusokon és szemináriumokon elsajátítják a filmtudományhoz kapcsolódó írásbeli és szóbeli műfajok (kritika, esszé, szaktanulmány, videoesszé) szövegalkotási szabályait, és szakíróként élesben is kipróbálhatják magukat. Az intézményen kívüli gyakorlatot az Apertúra lektorált szakfolyóirat és az Apertúra Magazin nevű filmes portál, országosan is elismert szakmai fórumok munkájába bekapcsolódva végzik. Az előbbi célközönsége a tudományos közösség, az utóbbi a nagyközönséget szólítja meg, így többféle műfajban és feladatban (tematikus számok szerkesztésétől fordításon át képszerkesztésig) is ki tudják próbálni magukat.
  2. A filmkészítés specializáció olyan gyakorlatközpontú stúdiumokat kínál, amelyek a filmszakmában, illetve a kortárs vizuális kultúrában egyre nagyobb hangsúlyt kapó újmédiás tartalomkészítés és fogyasztás szakterületeire adnak betekintést. Mivel a specializáció keretein belül a nagyjátékfilm-készítés feladataira való felkészítés reálisan nem kivitelezhető, ezért olyan rövidebb műfajok és formák kerülnek előtérbe, melyek a vizuális ismeretek gyakorlati és kreatív felhasználásával elkészíthetőek. A gyártás egyes szakaszaival és részfeladataival (előkészítés, workflow technikai feldolgozás, operatőri feladatok, fényelés, vágás, szoftverismeret stb.) a hallgatók a csoportos stúdiómunka, valamint az intézményen kívüli gyakorlat keretei között ismerkednek meg. Ezek a gyakorlatok célzottan kisfilmes műfajok (reklámfilm, videoesszé, trailer, videoblog, online mozgóképes tartalmak) gyártására készítik fel a hallgatókat. A mozgókép kisformáinak az előtérbe helyezése a képzésen belül annak a személetnek az érvényesítése, hogy a változó mediális környezet, illetve az átalakuló nézői és fogyasztói szokások új és jelentősebb pozícióhoz jutatták a rövidfilmet. A specializációt elvégző hallgató képes a kreatív problémamegoldásra és alkotói munkára, a kreatív, egyéni ötletek és a szakmai, piaci feltételek összehangolására a filmszakma területein.

 

Bővebb információk: http://vizkult.hu/filmtudomany/, https://www.facebook.com/vizkult.tanszek/