Etikatanár MA


Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali tagozat


Képzési idő: 5 féléves


A képzés célja:

A képzés célja középiskolai etikatanárok képzése, akik átfogó és elmélyült etikai és morálfilozófiai műveltséggel rendelkeznek, alaposan ismerik az etikatörténet korszakait, gondolkodási irányait, továbbá a kortárs alkalmazott etikai problémákat, és akik képesek az etikai irányultságú kritikai gondolkodás művelésére, továbbadására és fejlesztésére. Az etikatanári mesterszak egyúttal felkészítést nyújt a filozófiai doktori tanulmányokra is.


A szakképzettség megnevezése: Etikatanár


Főbb tárgyak:

Módszertan, Etika és morálfilozófia, Etikatörténet, Alkalmazott etika, Kortárs etikai elméletek, Vallási etikák, Etikai kategóriák, Szakmódszertan, Iskolai gyakorlat.


Továbbtanulási lehetőségek:

Az Etikatanári mesterszak a Filozófia mesterszakhoz hasonlóan felkészítést biztosít a doktori tanulmányokra és kutatásra. A szakon végzők folytathatják tanulmányaikat az SZTE Filozófia Tanszékén működő Filozófia Doktori képzésen a Metafizika és metafizika-kritika, Etika, alkalmazott- és társadalomfilozófia vagy Esztétika és művészetfilozófia alprogramban.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:


Az etikatanárok elhelyezkedési lehetőségét a középiskolai etikaoktatás biztosítja, amely napjainkban egyre jelentősebbé válik.


Elérhetőség:

Az SZTE BTK Filozófia Tanszék honlapja:

http://www.arts.u-szeged.hu/philo/

E-mail: Dr. Pavlovits Tamás

pavlo@philo.u-szeged.hu