Altajisztika (Turkológia) MA

Az Altajisztika (turkológia) MA 4 féléves, nappali tagozaton megszerezhető diploma. Olyan szakemberek képzése a cél, akik a törökországi török nyelvet felsőfokon ismerik, egy másik altáji nép nyelvén írt szöveget (ez aktuálisan a kazak vagy a burját) pedig szótár segítségével olvasnak és megértenek, az altáji nyelvcsaládhoz tartozó nyelveken beszélő népek történetéről, kultúrájáról elmélyült ismeretekkel rendelkeznek. Főbb tárgykörök: török nyelvi órák, török országismereti nyelvgyakorlatok; második altáji nyelv (jelenleg kazak, burját vagy halha nyelv), összehasonlító altajisztika, török-mongol nyelvviszony, összehasonlító török nyelvtörténet; altáji nyelvtörténeti szövegolvasás: rovásírásos, ujgurírásos, arabírásos emlékek; a török népek irodalomtörténete; altáji nyelvű népek története, kultúrtörténete. A szak az összehasonlító turkológiát/altajisztikát helyezi előtérbe, történeti szempontból pedig a steppetörténetre és a török-magyar kapcsolatokra összpontosít. Az altajisztika (turkológia) mesterszakra a keleti nyelvek és kultúrák alapszakról és az altajisztika minor specializációról is lehet jelentkezni. Egyéb szakokról történő jelentkezés esetén az Altajisztikai Tanszék különbözeti tárgyak elvégzését rendelheti el a hallgatónak.