tor_01

Történelem


Törzsképzés

A történelem alapszakon végzett szakemberek elsősorban a kulturális, közművelődési, idegenforgalmi, igazgatási és kommunikációs területen hasznosíthatják ismereteiket. Az európai hagyományoknak megfelelően a nemzeti tudat és önismeret formálásának és fenntartásának egyik elengedhetetlen feltétele a történelemben felsőfokon jártas szakemberek képzése, ezért a magyar munkaerőpiacon való jelenlétük széles társadalmi igényt elégít ki. Az Európai Unión belül, a határok lebontásával és átjárhatóságával és összefüggésben Magyarország Európai Uniós tagságával megnövekszik – a magyar történelem mellett – az európai és világtörténetet is ismerő, a történelemben felsőfokon jártas szakemberek iránti igény, ezért a történeti összefüggéseket jól ismerő szakembereknek európai dimenziójú munkaerő-piaci összefüggései is vannak.

Történelem szakirányú specializáció

A specializációt a történelem alapszak hallgatói vehetik fel. Ez a képzés az általános történelmi tanulmányok folytatását biztosítja azoknak a hallgatóknak, akik nem választanak részterületi specializációt vagy a történelem alapszakhoz kapcsolódó másik minor szakot. Az a történelem alapszakos hallgató, aki másik szak minor képzését nem választja, vagy oda nem jut be, a diplomájához szükséges 180 kreditet a történelem szakirányú specializáció elvégzésével szerzi meg. A képzés négy féléves, 50 kredites, és az I. tanév végén lehet felvenni.

Magyar őstörténet és középkori eurázsiai steppe története specializáció

A magyar nép kialakulása, vándorlása és a honfoglalás története iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlott képzés, amely régészeti, nyelvészeti és történeti tantárgycsoportokból áll. A képzés során a hallgatók a megismerik a magyarság szomszédságában élő népek és az eurázsiai steppe nomád népeinek történetét. A magyar őstörténet és eurázsiai steppe középkori története specializációra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek a korai magyar történet kutatásában meghatározó részdiszciplína a főszakjuk, azaz történészek, régészek, vagy a nyelvészet valamelyik kapcsolódó ágában (magyar, finnugor, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák alapszakos) járatosak.

A képzés négy féléves, 50 kredites és az I. tanév végén lehet felvenni

Mediterráneum 19–20. századi története specializáció

Elsősorban történelem alapszakos hallgatók számára ajánlott specializáció, de bármely alapszakos hallgató jelentkezhet. A képzés négy féléves, 50 kredites és az I. tanév végén lehet felvenni.

Leírás:

A specializáció a Mediterráneum története iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlott, kronológiai kerete a 19−20. századot öleli fel, különös tekintettel a Maghreb országok (Tunézia, Algéria, Marokkó) történetére. A képzés regionális történeti, politika-, társadalom- és eszmetörténeti tantárgyi blokkokból áll.

A szakról bővebben:

https://arts.u-szeged.hu/hist
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!