Szlavisztika (cseh, bolgár, orosz, szerb, szerb nemzetiségi, ukrán)

BOLGÁR szakirány

A bolgár szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalomismeret, könyvtár- és informatikai alapismeretek, bevezetés az irodalomtudományba, bevezetés a nyelvtudományba) 10 kreditpont, szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok) 50 kreditpont, differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium) 60 kreditpont.

 

CSEH szakirány

A cseh szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalomismeret, könyvtár- és informatikai alapismeretek, bevezetés az irodalomtudományba, bevezetés a nyelvtudományba) 10 kreditpont, szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok) 50 kreditpont, differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium) 60 kreditpont.

 

OROSZ szakirány

Az orosz szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalomismeret, könyvtár- és informatikai alapismeretek, bevezetés az irodalomtudományba, bevezetés a nyelvtudományba) 10 kreditpont, szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok) 50 kreditpont, differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium) 60 kreditpont. SZERB (NEMZETISÉGI) szakirány (a JGYPK hallgatói vehetik fel).

A szerb (nemzetiségi) szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalomismeret, könyvtár- és informatikai alapismeretek, bevezetés az irodalomtudományba, bevezetés a nyelvtudományba) 10 kreditpont, szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok) 50 kreditpont, differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium) 60 kreditpont.

 

SZLOVÁK (NEMZETISÉGI) szakirány (a JGYPK hallgatói vehetik fel)

A szlovák nemzetiségi szakirány a szlavisztika alapszakon BA szintű képzés, melynek sikeres befejezése után a hallgatók egy része MA szinten folyatathatja tovább tanulmányait. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik általános szlavisztikai műveltséggel rendelkeznek és szlovák nemzetiségi szakirányú felkészültségük alapján alkalmasak hazai, kétoldalú (szlovák-magyar), valamint nemzetközi kulturális, gazdasági, üzleti és egyéb multikulturális feladatok ellátására. A szakirányú nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti képzés célja, hogy elméleti alapot biztosítson a szlovák nyelvfejlesztéshez, irodalmi szövegértéshez, a magyarországi szlovák és az anyaországi kultúra sajátságos jegyeinek megismeréséhez.

 

UKRÁN szakirány

Az ukrán szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (filozófiatörténet, társadalomismeret, könyvtár- és informatikai alapismeretek, bevezetés az irodalomtudományba, bevezetés a nyelvtudományba) 10 kreditpont, szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok) 50 kreditpont, differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium) 60 kreditpont.

 

A BA szintű diploma elnyerésének feltétele a 120 kreditpontos alapképzésen túl valamilyen 50 kreditpontos specializáció elvégzése is.

Szlavisztikából a következő specializációs csomagokat állítottuk össze:

  1. Bolgár minor
  2. Cseh minor
  3. Orosz minor
  4. Szerb (nemzetiségi) minor
  5. Szlovák (nemzetiségi) minor
  6. Ukrán minor
  7. Balkanisztika specializáció
  8. Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció

Mindegyik specializáció négy féléves.

 

BOLGÁR minor

Minden, nem bolgár szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az első féléves tanulmányi átlag alapján.

Leírás: A specializáció a bolgár szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.)

 

CSEH minor

Minden, nem cseh szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az első féléves tanulmányi átlag alapján.

Leírás: A specializáció a cseh szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.)

 

OROSZ minor

Minden, nem orosz szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján. Túljelentkezés esetén a rangsorolást az alábbi szempontok szerint végezzük: emelt szintű érettségi vagy középfokú, „C” típusú nyelvvizsga az alábbi nyelvek egyikéből: bármely szláv nyelv vagy angol, német, francia, spanyol, olasz.

 

Leírás:

A specializáció az orosz szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.)

 

SZERB nemzetiségi minor

Minden, nem szerb szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az első féléves tanulmányi átlag alapján.

Leírás: A specializáció a szerb szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.)

 

SZLOVÁK nemzetiségi minor

Minden, nem szlovák szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az első féléves tanulmányi eredmény alapján.

Leírás: A hallgatók betekintést nyernek a szlovák, illetve a magyarországi szlovák kultúrtörténet, irodalom, nyelv, és a hagyományok világába. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a kelet-közép-európai térség multikulturális kérdései iránt.

 

UKRÁN minor

Minden, nem ukrán szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az első féléves tanulmányi átlag alapján.

Leírás: A specializáció az ukrán szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból – A mai nyelv rendszere, Irodalom- és kultúrtörténet – szerezhetik meg.)

 

BALKANISZTIKA SPECIALIZÁCIÓ

Felvételi kritérium: A Balkanisztika specializációt bármely alapszakos egyetemi hallgató felveheti. A jelentkezés bírálatakor a felvétel sorrendjét az előző félév tanulmányi átlaga alapján alakítjuk ki.

Leírás: A Balkanisztika specializáció interdiszciplináris ismereteket nyújtó, intenzív nyelvi képzést is magába foglaló képzés. A 24 kreditpontos nyelvi képzés mellett (bolgár vagy szerb), a hallgatók a különböző tudományterületek (földrajz, történelem, irodalom, néprajz) Balkánra vonatkozó legalapvetőbb ismereteit is elsajátítják (26 kreditpont).

A Balkanisztika specializáció olyan ismereteket nyújt, melyek kiválóan hasznosíthatóak abban az egyre bővülő kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország épít a Balkán térség országaival.

A specializációt későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

 

OROSZ ÜZLETI NYELVI SZAKREFERENS specializáció

Felvételi kritérium: Felveheti bármely alapszakos hallgató. A specializációt azok számára ajánljuk, akik legalább alapszintű orosz nyelvtudással rendelkeznek, melyről felvételi elbeszélgetés során ad számot a jelentkező.

Leírás: Főbb tárgyak: Jogi alapismeretek, Kommunikáció, Protokoll és etikett, Közgazdaságtan és pénzügytan, Országismeret, Üzleti nyelvi ismeretek.