pszi_01

Pszichológia


Törzsképzés

A Pszichológia alapszak célja, hogy széles körű betekintést nyújtson a pszichológia tudományának szerteágazó területeibe. A hallgatók amellett, hogy megismerkedhetnek a fejlődéslélektan a kognitív pszichológia a szociálpszichológia és a személyiséglélektan alapvető fogalmaival és elméleteivel, megismerkednek azok lehetséges alkalmazásával is. A képzés meghatározó részét képezi a kiváló kutatásmódszertani felkészítés. A tervezéstől az elemzésig tartó folyamat egyes lépéseinek és eszközeinek elsajátítása kutatási szemináriumok és önálló minikutatások mellett műhelymunka gyakorlatokon és szakdolgozati szemináriumokon keresztül történik A képzés során aktív oktató-hallgató kapcsolatot alakítunk ki, sok tutoriális jellegű munkával segítjük a tehetséges diákokat, akik közül sokat OTDK döntősök és helyezettek lesznek. Képzésünk további erénye, hogy két pályaszocializációs kurzust is kínálunk a hallgatóknak, amelyen fejlődhet kommunikációs készségük és pályaképük, formálódhat pályaidentitásuk. A viselkedéselemzői (BA) diploma, amellett, hogy az MA szintű tanulmányok bemenetét képezi, önálló végzettséget is jelent, amely birtokában lehetséges munkavállalás, munkaerő piaci elhelyezkedés az élet számos területén (kereskedelem, pénzügy, sport és szórakoztatás, stb.)

további információ

http://www.pszich.u-szeged.hu/kepzesek/pszichologia-ba/
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!