Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia)

KLASSZIKA-FILOLÓGIA szakirány

A képzés időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek: 74 kredit

Gazdatanszék: Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

 

A képzés tartalma:

A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin és ógörög nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben az aranykori római irodalom klasszikusainak, Caesarnak, Cicerónak, Catullusnak, Liviusnak, Ovidiusnak, Vergiliusnak stb. valamint az ógörög nyelvű irodalom nagy alakjainak a műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, retorikai, vallástörténeti, művészettörténeti, mitológiai, verstani, történelmi és kulturális hátterével, és így olyan tudásra tesznek szert, amelynek révén képesek az ókori latin és ógörög nyelvű szövegek nyelvi megértésére, fordítására és értelmezésére. Választható kurzusok keretein belül érdeklődésüknek megfelelően megismerkedhetnek a neolatin és az ókeresztény irodalom egyes képviselőivel. A képzés szakdolgozatírással és záróvizsgával végződik.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Mindenkinek, aki érdeklődik a latin és az ógörög nyelv valamint az ókori Róma és Görögország kultúrája iránt.

 

Van-e feltétele a képzés fölvételének?

Igen, a szakirányon csak az képezheti magát, aki fölvételt nyert az Ókori nyelvek és kultúrák alapszakra.

 

A képzésről lehet-e mesterszakra jelentkezni?

Igen, lehet.

 

Van-e lehetőség specializációra?

Igen, elsősorban a szakirányra jelentkezőknek ajánljuk a Neolatin szakterületi specializációt latin tudásuk és olvasottságuk kiszélesítése érdekében.

 

LATIN minor

Felvételi kritérium:

Alapszintet meghaladó, előzetesen a középiskolában vagy egyetemi tanulmányok alatt szerzett latin nyelvtudás.

 

Leírás:

A képzés időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek: 50 kredit

Gazdatanszék: Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

 

A képzés tartalma:

A latin minor a klasszika-filológia szakos mesterszintű tanulmányokat előkészítő képzési program. A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben aranykori római klasszikusok, Caesar, Cicero, Catullus, Livius, Ovidius, Vergilius stb. műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, retorikai, vallástörténeti, művészettörténeti, mitológiai, verstani, történelmi és kulturális hátterével.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Mindenkinek, aki már alapszinten tud latinul és érdeklődik a latin nyelv és az ókori Róma kultúrája iránt.

 

Van-e feltétele a képzés fölvételének?

Alapszintet meghaladó, előzetesen a középiskolában vagy egyetemi tanulmányok alatt szerzett latin nyelvtudás. A szükséges nyelvtudás úgy is megszerezhető, hogy a jelentkező a szabadon választható kreditjeinek a terhére fölveszi az általunk hirdetett, mindig ősszel induló, heti 4 órás latin nyelvi kurzust. Ezt célszerű megtenni már a legelső félévben, még a Latin minor képzésre való jelentkezés előtt, mert csak ebben az esetben lehet a második félévtől induló Latin minor képzést látogatni és a BA képzést 6 félév alatt elvégezni.

 

Lehet-e a képzésről mesterszakra jelentkezni?

Igen, lehet.

 

Kinél lehet érdeklődni a további részletekről?

Czerovszki Mariannál a Klasszika-Filológiai Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy emailben:

czerovszkim@gmail.com

 

NEOLATIN SPECIALIZÁCIÓ

Felvételi kritérium:

Alapszintet meghaladó, előzetesen a középiskolában vagy egyetemi tanulmányok alatt szerzett latin nyelvtudás.

 

Leírás:

A képzés időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek: 50 kredit

Gazdatanszék: Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

 

A képzés tartalma:

A neolatin minor a klasszika-filológia szakos mesterszintű tanulmányok antik örökség szakirányát előkészítő képzési program. A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben a reneszánsz és a kora újkori Európa és Magyarország kiemelkedő szerzőinek, Petrarca, Piccolomini, Erasmus, Janus Pannonius, illetve különböző humanista történetírók műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, művészettörténeti, történelmi és kulturális hátterével.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Mindenkinek, aki már alapszinten tud latinul és érdeklődik a reneszánsz és kora újkor latin nyelvű irodalma iránt.

 

Van-e feltétele a képzés fölvételének?

Alapszintet meghaladó, előzetesen a középiskolában vagy egyetemi tanulmányok alatt szerzett latin nyelvtudás. A szükséges nyelvtudás úgy is megszerezhető, hogy a jelentkező a szabadon választható kreditjeinek a terhére fölveszi az általunk hirdetett, mindig ősszel induló, heti 4 órás latin nyelvi kurzust. Ezt célszerű megtenni már a legelső félévben, még a Neolatin minor képzésre való jelentkezés előtt, mert csak ebben az esetben lehet a második évtől (3. félév) induló képzést látogatni és a BA képzést 6 félév alatt elvégezni.

 

Lehet-e a képzésről mesterszakra jelentkezni?

Igen, lehet.

 

Kinél lehet érdeklődni a további részletekről?

Kasza Péternél a Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy

e-mailben:petrusfalx@gmail.com