Kommunikáció és médiatudomány

Képzési forma, tagozat:
Alapképzés, nappali és levelező tagozat (Szeged)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
kommunikátor a kommunikáció- és médiatudomány szakon, … specializáción

Képzési idõ (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő):

  • a félévek, valamintaz oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 6 félév, 180 kredit
  • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák

(kontaktórák)száma:
- nappali képzés: 6 félév, 2000 kontaktóra
- levelező képzésben: 6 félév, 1000 kontaktóra


A képzés célja:

A kommunikáció- és médiatudományi szak célja olyan szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kommunikációs rendszerekről, valamint a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeiről és színtereiről, s akik ennek alapján felkészültek a társadalmi kommunikáció empirikus elemzésére, vizsgálatára és a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére. A képzés a kommunikációs és kommunikátori képességek kialakítását, illetve folytonos fejlesztését hivatott elősegíteni. A munkaerőpiacon hasznosítható gyakorlati tudást a hallgatók a különböző szakirányok (nyomtatott sajtó, elektronikus sajtó, médiainformatika, public relations, nemzetközi kommunikáció és turizmus) keretei között sajátíthatják el.


Főbb tárgyak:

Kommunikáció- és médiatörténet 1-2., Az információs társadalom, Pragmatika (közvetlen emberi kommunikáció), Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba, Társadalmi és kultúraközi kommunikáció

Medializált kommunikáció - esemény és médiareprezentáció, A médiakommunikáció sajátos színterei 1-2: marketing és public relations, Médiaismeretek 1-3.

Emberi és kisebbségi jogi ismeretek, Kommunikációs színterek: az internet mint a kultúraalkotás színtere, Kommunikációs színterek: hypertext, Médiajog

 

Specializációk:

A képzés jelentős részét a gyakorlati szakemberek által kisebb csoportokban megvalósított gyakorlatorientált specializációs képzés teszi ki. A hallgatók itt a szakmában már bizonyított oktatóktól leshetik el a kommunikációs és médiatevékenység részleteit.

  • Elektronikus sajtó szakirány;
  • Nemzetközi kommunikáció és turizmus szakirány;
  • Nyomtatott sajtó szakirány;
  • Médiainformatika szakirány;
  • Public relations szakirány

Speciális modul:

  • Mobil és közösségi média


Továbbtanulási lehetőségek

A kommunikáció és médiatudomány mesterszakon az alapképzés szakmai folytatása biztosított.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Hallgatóink 89% a végzést követő évben munkát talál. Az itt végzettek az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban, kommunikációs ügynökségeknél, a közszféra és vállalkozások belső- és külső kommunikációs munkatársaként, a turisztikai szektorban, a kutatásban és az oktatásban helyezkednek el. Végzettjeink fontos szereplői a legtágabban értelmezett kommunikációs- és médiaszférának.

A Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakos képzése 1992-ben indult, fennállása során mindvégig az a célkitűzés játszott döntő szerepet, hogy a regionális és országos nyilvánosság intézményeit kompetens szakemberekkel tudja ellátni.

Mindemellett a kommunikációs szakmák felértékelődése világtrendjének hatása is egyre inkább érzékelhetővé vált, mely az olyan szakmák iránti igényben fejeződött ki, mint pl. PR-szakember, médiamenedzser, valamint az Internet térhódításának következtében kialakuló új szakterületek, mint pl. a médiainformatika.

A végzett hallgatók általában könnyen álláshoz jutottak és jutnak. A jó elhelyezkedési lehetőségekhez hozzájárult a képzés szoros kapcsolata a helyi és az országos média orgánumaival és az ott dolgozó szakemberekkel. Több helyi médiumban a szak hallgatói önálló műsort is készítenek. A fentiekhez hasonlóan könnyen találnak munkát azon hallgatóink is, akik intézményi kommunikátorként, sajtóreferensként, sajtószóvivőként, kommunikációs szakreferensként, humán kapcsolati menedzserként, nemzetközi kommunikációs referensként, dokumentátorként, médiainformatikai szakreferensként, marketingasszisztensként, -menedzserként, PR menedzserként, reklámasszisztensként, -menedzserként, médiamenedzserként, sajtóasszisztensként kívánnak elhelyezkedni.

 

A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

Tudományegyetemi szintű elméleti alapokra épülő erős gyakorlati képzés, amelyet számos irányba és szinten lehet bővíteni és folytatni az ország egyik vezető felsőoktatási intézményében.


Részletes információk

SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u.2. Telefon/fax: (62) 544-366
E-mail: media@hung.u-szeged.hu
Web: http://www.media.u-szeged.hu/