alt_01

Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika)


Törzsképzés

A Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika) 6 féléves nappali alapképzési szak. A szak olyan ismereteket nyújt, melyek hasznosíthatók abban az egyre bővülő gazdasági-politikai-kereskedelmi-kulturális kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország folytat elsősorban Törökországgal, valamint egyéb törökségi és mongol nyelveken beszélő népekkel. A képzés magas óraszámban a nyelvoktatásra fektet nagy hangsúlyt: a három év során anyanyelvi lektorok vezetésével a törökországi török nyelvet középszinten, egy másik nyelvet (a kazakot vagy a burjátot) pedig alapszinten kell elsajátítani. A nyelvi képzést a keletkutatás klasszikus témái, történeti, nyelvészeti és kultúrtörténeti kurzusok egészítik ki, amelynek során a török és a mongol világbirodalmakról és a korai magyar – török nyelvi és történeti – kultúrtörténeti kapcsolatokról éppúgy információkat adunk, mint a török – mongol világ régi és mai szokásairól, vallásairól és kultúrájáról. Minden hallgatónk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy egy vagy két szemeszterben ösztöndíjjal külföldön tanulhasson: Erasmus ösztöndíjjal lehet tanulni Törökországban (Ankara, Ekişehir, Trabzon), Németországban (Göttingen), valamint Svédországban (Uppsala). Hallgatóink pályázatok segítségével eljuthatnak Kazahsztánba, Mongóliába és Oroszországba is. Végzett hallgatóink jó eséllyel helyezkednek el a speciális nyelvtudást és kultúraismeretet igénylő területeken.

Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika) minor

A keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika) szakirányú specializációt bármely más alapszak hallgatói felvehetik. A képzés intenzív török nyelvi képzés mellett bevezetést kínál az altáji (török, mongol és mandzsu-tunguz) nyelvű népek nyelvi viszonyaiba, történetébe, kultúrájába.

A képzés öt féléves, 50 kredites, és az I. tanév 2. félévében lehet felvenni, de feltétele a török nyelv alapszintű ismeretete, amelyet az őszi félév török nyelvóráinak teljesítésével ki lehet váltani.

A szakról bővebben:

Honlap: http://www.alt.u-szeged.hu/

Facebook oldal: Altajisztikai Tanszék, SZTE
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!