Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika)

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak egy szakiránnyal, az altajisztika szakiránnyal működik jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. A BA kimenet megfelelő teljesítmény esetén lehetőséget biztosíthat az MA szint felé, mely elsősorban, de nem kizárólag a tudományos pálya felé orientálhat. A BA szintű képzés keretében bevezetést és átfogó tájékoztatást nyújtunk a képzési ág fő ismeretanyagába tartozó keleti népek történetéről, vallásairól, írásairól és nyelveiről (18 kreditpont) és az alapszak (Keleti nyelvek és kultúrák) alapvető ismereteiről (28 kreditpont). A képzés szakirányhoz tartozó része alapvetően nyelvi jellegű, magas óraszámban oktatjuk a törökországi török nyelvet (44 kreditpont), illetve alapfokú szinten egy második altáji nyelvet (jelenleg kazak vagy halha választható, 16 kreditpontnyi terjedelemben). Az alapszak szakirányi képzési struktúrája megegyezik a minor specializációjának képzésével (ld. lentebb), de annál 38 kreditponttal bővebb és részletezőbb.

 

ALTAJISZTIKA szakirány

A keleti nyelvek és kultúrák altajisztika szakiránya olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakembereket képez, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén, akik jó szinten ismerik az Eurázsiában élő – elsősorban török és mongol népek történetét, kultúráját, alapfokon ismernek egy altáji nyelvet, valamint legalább középszinten ismerik a törökországi török nyelvet. Olyan kompetenciák elsajátíttatása a cél, melyek alkalmassá teszik a végzetteket tanulmányaik mesterszakon történő folytatására, illetve a gyakorlati ismereteik révén megfelelőnek mutatkoznak arra, hogy alapszakos képzésük befejezése után elhelyezkedjenek olyan területeken mint pl. a kulturális és gazdasági élet, a diplomácia, a közigazgatás stb.

 

ALTAJISZTIKA specializáció

Felvételi kritérium: Az Altajisztika specializációt bármely szakos hallgató felveheti, aki az első tanév első félévében elvégezte a nyelvi előkészítő kurzust (Török nyelv 1 és Török leíró nyelvtan 1), vagy annak megfelelő szintű nyelvtudását igazolni tudja. A felvétel során plusz pontszám adható nyelvvizsga eredményért, illetve a képzéshez kapcsolódó bármilyen, igazolt előtanulmányok esetén.

 

Leírás:

Az altajisztika szakirány minor specializációja mindenekelőtt nyelvi képzést nyújt (37 kredit), és emellett a nem nyelvi képzés kategóriájában (13 kredit) azzal a szakirányra jellemző minimálisan szükséges ismeretanyaggal kívánja felvértezni a hallgatókat, amely lehetővé teszi, hogy az elsajátított nyelvet hordozó kultúráról tájékozottak legyenek. A képzés a török nyelv oktatásán alapszik. A nem nyelvi képzés főbb tárgykörei: bevezetés az orientalisztikába, bevezetés az altajisztikába, a keleti népek kultúrtörténete. Az altajisztika szakirány minor specializációja olyan ismereteket nyújt, melyek hasznosíthatók abban az egyre bővülő gazdasági-politikai-kereskedelmi-kulturális kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország és az Európai Unió tagországai folytatnak az altaji nyelven beszélő népekkel. A képzés a nyelvi kommunikációhoz szükséges ismeretek mellett civilizációs ismereteket is nyújt.