Informatikus könyvtáros

A szegedi képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik a magas szintű elméleti ismeretek mellett rendelkeznek azokkal a gyakorlati tudnivalókkal, amelyek segítségével a modern könyvtári, informatikai környezetben jól eligazodnak, s e környezetnek maguk is sikeres alakítói. A tanulmányok során megalapozzák az általános informatikai és könyvtáros alapismereteket, a specializációk pedig lehetővé teszik, hogy ki-ki eldöntse, milyen irányban szeretné folytatni tanulmányait. Az információs társadalomban egyre nagyobb szerepet kap az adatok keresése, a köztük való eligazodás, hitelességük ellenőrzése, erre is fölkészítjük hallgatóinkat. A képzés részeként a hallgatók kiemelt intézményekben (megyei könyvtárak, egyetemi könyvtárak, multinacionális cégek) szereznek gyakorlati tapasztalatokat.

 

Informatikus könyvtáros részismereti képzés

Minden hallgatónak lehetősége van alapszakja mellé valamilyen részismereti képzést (minor képzés) választani. Az a diák, aki a részismereti képzést választja, 50 kreditet fog elvégezni az informatikus könyvtáros alapszak tantárgyaiból, és ezzel jogosultságot szerez arra, hogy különbözeti tárgyak teljesítése nélkül, teljes kreditbeszámítással könyvtártudomány mesterszakon tanuljon tovább.

 

TARTALOMSZOLGÁLTATÓ specializáció

A tartalomszolgáltató specializációt választók közgyűjteményekben és a tartalomiparral foglalkozó cégeknél tudják megszerzett tudásukat alkalmazni. Ez a specializáció alkalmazott informatikával – digitalizálással, webfejlesztéssel, számítógépes hálózatokkal, adatbázisokkal – foglalkozik. Az itt végzett hallgatók a képzés során tanult ismeretek segítségével közre tudnak működni repozitóriumok és egyéb adatbázisok fejlesztésében, képesek elektronikus tananyagok előállítására és webes portálok tervezésére, létrehozására, működtetésére.

 

NYILVÁNOS ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁROS specializáció

Az iskolai könyvtáros specializáció a könyvtáros szakma legnagyobb létszámú könyvtártípusában folyó munkák megértéséhez nyújt segítséget, mivel Magyarország könyvtárainak jelentős része iskolai könyvtárként működik. A képzés során ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek könyvtári igényeinek megismerésére, a hazai közoktatási rendszer megértésére. A képzés kiemelten foglalkozik a gyermekirodalom és a biblioterápia alapjainak megismerésével, pályázatírással, és a hátrányos helyzetű diákok könyvtárosok által végezhető támogatásával.

 

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS minor specializáció

Felvételi kritérium:

Felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén a rangsorolás alapja az első félév tanulmányi átlaga. Ha ez esetleg egyezik, a rangsorolás alapja a Könyvtár- és informatikai alapismeretek c. kurzus eredménye. A képzésre az informatikus könyvtáros alapszakos hallgatókon kívül minden más képzésben résztvevő hallgató is jelentkezhet.

 

Leírás:

A specializáció célja: lehetőséget biztosítani arra, hogy bármilyen más szakot végző hallgató megszerezhesse a könyvtártudomány mesterszak minimum bemeneti követelményeit.