Germanisztika (német szakirány)

Német szakirány

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. C1-es szinten képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a Germanisztika alapszakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata C1-es szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • a tudás közvetítésének alapvető technikái

 

Német minor

Az 50 kreditpontos Germanisztika minor szakot a nem germanisztika alapszakos hallgatók választhatják, akik főszakjuk mellett 4-féléves germanisztikai képzésben szeretnének részesülni, azaz érdeklődnek a társadalom és a kultúra jelenségei, valamint a német nyelvű kultúrák és a német nyelv iránt. A jelentkezőknek a következő két feltétel egyikét kell teljesíteniük, mely a tavaszi szakosodási időszakban a Neptunban a bírálók számára látható kell legyen:

 • emelt szintű német érettségi vizsga
 • államilag akkreditált legalább középfokú nyelvvizsga (pl. ZD, ECL)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén alapvető elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. B2+/C1-es szinten képesek német nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A Német minor szakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata B2+/C1-es szinten
 • a német nyelvvel kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek

 

Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció

Felvételi kritérium:

Az 50 kreditpontos Német nyelvű üzleti kommunikáció specializációt csak a germanisztika alapszak hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek meg kell felelniük egy írásbeli és egy szóbeli vizsgán. Írásbeli vizsga:

 • B2-szintű nyelvi teszt (50 pont)

Szóbeli vizsga:

 • motivációs beszélgetés

 

Leírás:

A specializáció gyakorlatorientált kurzusok (nyelvtani, fordítási, helyesírási és kiejtési gyakorlatok, munkahelyi kommunikáció) és szakmai gyakorlat révén felkészíti a hallgatókat arra, hogy magas szintű nyelvtudás, valamint korszerű felhasználói IT-ismeretek birtokában képesek legyenek megfelelni a régióban működő nemzetközi és magyar vállalkozások és cégek elvárásainak.

 

Német fordító - tolmács specializáció

 

Felvételi kritérium:

A Német fordító - tolmács specializációt csak a germanisztika alapszak hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek meg kell felelniük egy írásbeli vizsgán, mely a következő részekből áll:

 • B2-szintű nyelvi teszt
 • olvasott német szöveg tömörítése magyarul szótár nélkül
 • olvasott német szöveg tömörítése németül szótár nélkül

 

Leírás:

A képzésben elméleti bevezető és nyelvi felkészítő kurzusok után mind a tolmácsolás, mind pedig a fordítás területén gyakorlati orientáltságú képzésben részesülnek a hallgatók. A specializáció felkészít a fordító és tolmács mesterszakra