ger_02

Germanisztika (német szakirány)


Törzsképzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. C1-es szinten képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a Germanisztika alapszakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata C1-es szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • a tudás közvetítésének alapvető technikái

A képzés elemei

 • általános bölcsészettudományi kurzusok
 • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
  • irodalmi ismeretek
  • nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • országismeret
  • prezentációs technikák és kutatásmódszertan

Német fordító ‒ tolmács specializáció

A Német fordító ‒ tolmács specializációt csak a Germanisztika alapszak nappali tagozatos hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek meg kell felelniük egy írásbeli vizsgán, mely a tavaszi szakosodási időszakban zajlik és a következő részekből áll:

 • B2-szintű nyelvi teszt
 • olvasott német szöveg tömörítése magyarul szótár nélkül
 • olvasott német szöveg tömörítése németül szótár nélkül

A képzésben elméleti bevezető és nyelvi felkészítő kurzusok után mind a tolmácsolás, mind pedig a fordítás területén gyakorlati orientáltságú képzésben részesülnek a hallgatók. A specializáció felkészít a fordító és tolmács mesterszakra.

A képzés elemei

 • kommunikációs gyakorlatok
 • német ‒ magyar kontrasztív nyelvhasználati ismeretek
 • bevezetés a fordításba és tolmácsolásba
 • fordítás magyarról németre és németről magyarra
 • tolmácsolás magyarról németre és németről magyarra

Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció

A Német nyelvű üzleti kommunikáció specializációt csak a Germanisztika alapszak hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek meg kell felelniük egy felvételi vizsgán, mely a tavaszi szakosodási időszakban zajlik és a következő részekből áll:

 • írásbeli vizsga: B2-szintű nyelvi teszt
 • szóbeli vizsga: motivációs beszélgetés

A specializáció gyakorlatorientált kurzusok révén felkészíti a hallgatókat arra, hogy magas szintű nyelvtudás, valamint korszerű felhasználói IT-ismeretek birtokában képesek legyenek megfelelni a régióban működő nemzetközi és magyar vállalkozások és cégek elvárásainak.

A képzés elemei

 • nyelvtani gyakorlatok
 • fordítási gyakorlatok
 • helyesírási és kiejtési gyakorlatok
 • általános munkahelyi kommunikációs ismeretek
 • speciális munkahelyi kommunikációs ismeretek
 • szakmai gyakorlat cégnél

Német minor szak

A Német minor szakot azok a nem germanisztika alapszakos hallgatók választhatják, akik főszakjuk mellett 4 féléves germanisztikai képzésben szeretnének részesülni, azaz érdeklődnek a társadalom és a kultúra jelenségei, valamint a német nyelvű kultúrák és a német nyelv iránt.

A jelentkezőknek a következő két feltétel egyikét kell teljesíteniük:

 • emelt szintű német érettségi vizsga
 • államilag akkreditált legalább középfokú nyelvvizsga (pl. ZD, ECL)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén alapvető elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. B2+/C1-es szinten képesek német nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A Német minor szakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata B2+/C1-es szinten
 • a német nyelvvel kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek

A képzés elemei

 • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
 • irodalmi ismeretek
 • nyelvészeti ismeretek
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • országismeret

A szakról bővebben:

http://www.szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!