ang_01

Anglisztika


Törzsképzés

This BA programme in English Studies is designed to provide students with a wide knowledge of English-speaking cultures, and their societies, history, language and literatures. In the first stage of their studies, students receive intensive English language training and complete introductory courses in literature, culture, and linguistics. The programme offers applied subjects such as English as a Foreign Language, Academic English, Academic Composition and Academic Writing, Sociolinguistics, Second Language Acquisition etc. All students are required to write a BA thesis. In the course of the programme the main focus is on developing skills of reading and developing a critical understanding of academic and scholarly texts in the disciplines taught as part of the coursework; writing basic texts on general and academic topics; speaking about general and academic topics in the disciplines taught. Graduates of the Faculty usually choose their careers in cultural and public administration, the tourism industry, international business companies, teaching, translation, journalism, academia, editing, diplomacy, international relations, project management, local government, or the media.

Angol minor

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Minden más szakos hallgató felveheti. Emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga szükséges angol nyelvből, ezen felül felvételi tesztet is kell írni.

Angol specializáció

Az angol szakirányú anglisztikai BA képzés célja az angol nyelvű országok nyelvi és társadalmi szokásainak, kultúrájának, történelmének tanulmányozása különböző tudományos megközelítések együttes, interdiszciplináris alkalmazásával. A nyelvészeti, nyelvtörténeti, irodalomtörténeti és történelmi megközelítések mellett szerepelnek kurzuskínálatunkban az alkalmazott nyelvészeti, művészettörténeti, film- és színháztörténeti, kultúraelméleti stúdiumok, a populáris kultúra kortárs zenei, filmi, online közösségi és globális hálózati jelenségeinek értelmezési lehetőségei. A nálunk végzett hallgatók rendelkeznek az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.

Amerikanisztika minor

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. Minden más szakos hallgató felveheti. Emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga szükséges angol nyelvből, ezen felül felvételi tesztet is kell írni.

Amerikanisztika specializáció

Az amerikanisztika célja az Egyesült Államok kultúrájának és társadalmi életének tanulmányozása. Az amerikanisztika szakirányú anglisztikai BA képzés inter- és multidiszciplináris jellegű, azaz egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet és kulturális stúdiumok elméleti és módszertani megközelítéseivel. Az interdiszciplinaritás alapvető módszert nyújt a modern társadalmak és kultúrák komplexitásának megértéséhez és elemzéséhez, így nélkülözhetetlen megközelítést jelent azok egyik meghatározó képviselőjének, az Egyesült Államoknak a tanulmányozásához.

Business English specializáció

Az üzleti világgal kapcsolatos szakmai/szakterminológiai ismeretek nyújtása, a nyelvi alapkészségek (írásbeli és szóbeli kommunikáció, hallás utáni megértés, olvasás és szövegértés) üzleti kontextusban történő folyamatos fejlesztése, valamint a szakszókincs bemutatása és elsajátíttatása. Az elméleti ismereteket tudatossá tételét segítik a gyakorlati alkalmazásra fókuszáló órák. A cél az, hogy a hallgatók az általános nyelvi képességeiket/készségeiket elsősorban gazdasági, üzleti és pénzügyi szakmai ismeretekkel bővítsék, ezáltal minél szélesebb körben felhasználható képzettséghez és kedvezőbb karrierlehetőséghez jussanak.

Fordítás, tolmácsolás alapjai specializáció

A képzés tagolásának hármas struktúrája a képzés három fő irányát jelzi. A cél egyrészt a tolmácsolás és fordítás szempontjából magyar-angol relációban legfontosabb országok (Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió) társadalmi, politikai, kulturális viszonyainak feltérképezése, másrészt az írásbeli és szóbeli nyelvi megnyilatkozások fejlesztése, harmadrészt pedig a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése és kibontakoztatása.

A szakról bővebben:

http://szeged-english.hu/programs/ba/
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!