Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!

Az Intézetről


A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Pszichológiai Intézet Magyarország legrégebben megszervezett pszichológiai intézetének, az 1929-ben megalapított és Várkonyi Hildebrand Dezső által vezetett Pedagógiai Lélektani Intézetnek az utódintézménye. (Bővebben erről “Az Intézet története” c. menüpont alatt.) Az intézetben három tanszék működik, minden tanszék a profiljának megfelelő mesterképzési specializációt gondozza:

  • Kognitív és Neuropszicholgiai Tanszék – Kognitív és neuropszichológiai mesterképzési specializáció
  • Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék – Klinikai és egészségpszichológiai mesterképzési specializáció
  • Szociál- és fejlődéslélektani Tanszék – Tanácsadás és iskolapszichológiai mesterképzési specializáció

Az Intézet keretében Etikai Bizottság működik, amelynek tagjai az intézetvezető és két választott tag. Az Etikai Bizottság felügyeli az Intézet Etikai Kódexének betartását, és eljár az esetleges plágium– és egyéb ügyekben. Az Intézethez a következő szakmai szervezetek kapcsolódnak:


Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központ

A Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének határozata alapján, az Intézet keretében 2009. Január 1-én megalakult a Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központ (Továbbiakban: Központ). A Központ feladata a gyakorlatban dolgozó iskola- és óvodapszichológusok, valamint oktatási és nevelési problémákkal fogalakozó pszichológus kollégák számára rendszeres szakmai találkozók szervezése, a gyakorlati tevékenység segítése, magas szintű szakmai elméleti háttér biztosítása. A Közpon vezetője: Dr. Szabó Éva – habilitált egyetemi docens, SZTE Pszichológiai Intézet.

Link: http://sites.google.com/site/dipszi01


SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ

Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ az SZTE hallgatói részére biztosít különböző mentálhigiénés szolgáltatásokat (egyéni pszicholéógiai tanácsadás, tréningek, események szervezése, fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása). A Tanácsadóban, teamben dolgoznak együtt az egyetemisták életvitelét jól ismerő kortárssegítők, és az egyetem munkatársai (pszichológus, mentálhigiénikus, pszichiáter). A Központ külön szolgáltatások csoportjával segíti a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtését, személyre szabott igényeiknek megfelelő alternatívákat kínál önálló életvitelük biztosításához. Az életvezetési központ vezetője Dr. Szenes Márta, intézetünk oktatója, akinek személyén kersztül az Életvezetési Tanácsadó szervesen kapcsolódik Intézetünkhöz. Az ÉTK keretében működik a Léleknavigátor online pszichológiai tanácsadó szolgálat.

Link: http://www.eletv.u-szeged.hu


Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete – SZEPSZI

2003 óta mûködik a tanszékünkön a Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete (SZEPSZI). Az Egyesület még ebben az évben megkapta a
közhasznúsági státuszt. A SZEPSZI diákok által szervezett és vezetett, aiz Intézettel együtt mûködô egyesület. Az Egyesület minden évben támogatja
a Gólyatábor, valamint a Szegedi Pszichológus Napok megszervezését. Támogatják a hallgatók által kez de mé nyezett kultúrális és szakmai ren –
dezvényeket és elôadásokat, szakmai kirándulásokat szerveznek, támogat ják a hallgatói kutatásokat, és jogi hátteret biztosítanak a hallgatói
tevékenységekhez. Az egyesület tagja lehet minden szegedi pszichológus hallgató, aki elfogadja az egyesület céljait és értékeit, és befizeti az éves
tagdíjat (500 Ft). Az önálló diák kezdeményezések terén tág tere van a fejlôdésnek! Minden lelkes jelentkezôt szeretettel vár a SZEPSZI!
Link: http://www.szepszi.hu/index.php