Tájékoztatás a záróvizsga-jelentkezés feltételeinek változásáról


 Tájékoztatás a záróvizsga-jelentkezés feltételeinek változásáról

 

 

1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) alapján, a tanulmányaikat a 2006/2007 I. félév és a 2011/2012 II. félév között megkezdő hallgatókra:

  • a záróvizsga letétele határidő nélküli (jelen szabályozás szerint), de a végbizonyítvány kiállításától számított 7. év elteltével a kar feltételhez kötheti és az időntúli záróvizsgát külön kérvényezni kell. A kérvény elbírálására a hallgatói kérvények általános rendje alapján kerül sor

 

 

2. A hatályos nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján: a tanulmányaikat a 2012/2013 I. félévében megkezdő hallgatókra, felmenő rendszerben:

  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik záróvizsga időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint tehető záróvizsga
  • a kar a záróvizsgára bocsátást feltételhez kötheti az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után
  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető
  • állami ösztöndíjas hallgatók esetében a képzési idő másfélszerese alatt meg kell szerezni az oklevelet (BA-s hallgatók esetében a beiratkozástól számított 9. félév végéig, míg az MA-s hallgatók esetébe a 6. félév végéig) különben visszafizetési kötelezettségük keletkezik

 

 

 

 

Tanulmányi Osztály