Osztatlan tanárszakos gyakorlati vizsgák

Dráma-és színházismeret-tanár gyakorlati vizsga

Részei: 1. Kötetlen beszélgetés a motivációról

2. Egy élőben látott előadás (kőszínházi/alternatív/diákszínházi -

próza/mozgás-színház/báb/tánc/zenés darab/opera) értelmezése - VAGY:

egy szabadon választott dráma értelmezése (10 perc)

  • Az előadás-elemzéshez színházi folyóiratokban (Színház, Ellenfény, Revizor-online) találhatnak mintát.
  • A dráma-értelmezéshez Erika Fischer-Lichte: A dráma története című monográfiája (Jelenkor, 2000) megfelelő korszaka nyújthat támpontokat.

Megszerezhető pontszám: max. 100 pont

 

 

 

 

Média-, mozgókép és kommunikációtanár osztatlan tanárképzés (10, 11 féléves)

Felvételi követelmény: gyakorlati vizsga (Gy)

A gyakorlati alkalmassági vizsga a helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos médiaelméleti vagy médiaetikai probléma kifejtése (röviden, írásban, vázlatos formában). A feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság előtt egyénenként vagy kisebb csoportokban, vita formában.

A feladat megoldása előzetes felkészülést nem igényel, főként a kreatív megoldásokat, az elemzőkészséget és az eredeti gondolatokat értékeli a bizottság. Előnyt jelent (de nem kizárólagos feltétel) a mozgóképi formanyelv alapvető fogalmi bázisának ismerete és használata.