Búcsú Erős Ferenctől (1949–2020)

Mély fájdalommal búcsúzunk Erős Ferenctől, szeretett kollégánktól, mentorunktól, tanárunktól és barátunktól, aki 1992 és 1996 között a Pszichológia Tanszék oktatója, sőt 1992 és 1994 között a vezetője volt. Az ő kezdeményezésének köszönhetően nyílt a szegedi bölcsészkaron pszichológia szak.

Eros_Ferenc

Erős Ferenc MTA doktor, professor emeritus, a magyarországi pszichológia meghatározó alakja, a Thalassa (később Imágó Budapest) analitikus szakfolyóirat alapítója és főszerkesztője, a Magyar Pszichológiai Szemle és a BUKSZ szerkesztőbizottságának tagja valóban iskolateremtő személyiség volt. Mint ahogy Pléh Csaba írja nekrológjában: „egy nemzedéknyi analitikus szociálpszichológust nevelt ki Pesten, Szegeden s főként Pécsett”, de az elméleti pszichoanalízis-kutatás kiemelkedő alakja is volt. A magyar pszichoanalízis történetének és Ferenczi Sándor munkásságának egyszerre tényfeltáró, kultuszépítő és önkritikus kutatásán túl a társadalmi jelenségek analitikus vizsgálatával foglalkozott. Jelentős kutatásokat folytatott a hatalmi struktúrák, az autoritáriánizmus elemzésével, a társadalmi kisebbségekkel, az előítélettel és társadalmi diszkriminációval kapcsolatban. A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének az Elméleti pszichoanalízis doktori programját vezette.

,,Erős Ferenc lenyűgöző életművet hozott létre, és gazdag tanítványi köre veszi át tőle a stafétabotot.”

Emlékét örökké őrizzük!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!