spec

Elindult a specializációválasztás időszaka – mit, mikor és hogyan választhatsz?

Kivonat az SZTE Oktatási Igazgatóság a Neptun hallgatói felületére felkerült hirdetményéből


A 2021/22. tanév II. (tavaszi) félévében a szakosodási jelentkezés április 4-én (hétfő) indul és április 10-én (vasárnap) záródik. Ebben az időszakban érhetőek el a felkínált, karokon belüli és karok közti szakirányok és specializációk. Szakosodást/specializációt választhat az a BTK-s hallgató, akinek a képzésében ez föl van ajánlva és még nem rendelkezik szakiránnyal/specializációval.

Milyen szakirányt vagy specializációt választhat a hallgató?


A szakirányokat és specializációkat a hallgatói weben az "Ügyintézés” / „Modul választás" menüben, a "Szakirányválasztási időszak 2022 tavasz - általános" időszak alatt találja meg a hallgató.

Fontos: A specializáció választás sikeres kimenetele érdekében minden jelentkező hallgatónak felhívjuk a figyelmét, hogy éljen a lehetséges maximális modulválasztás lehetőségével, mivel létszám korláttal meghirdetett modulra való jelentkezés esetén, ha a lista betelik, a hallgató számára csak akkor marad kiosztható modul, ha jelentkezése során másik modult is megjelölt. A modulválasztási algoritmus figyelemmel van a megjelölt modulok sorrendjére, de elégtelen modulválasztás esetén nem ajánl fel modult a hallgató számára.


A bolognai típusú tanári mesterképzés 2016. szeptemberben indult utoljára, de a minorok fölvétele továbbra is lehetséges, amennyiben azt a szak képzési és kimeneti követelményei megengedik, és az adott kar a minor felvételét most meghirdeti. Az alapszakos diploma és az elvégzett minor birtokában az osztatlan tanárképzésbe lehet majd belépni.


Mikor tudja meg a hallgató, hogy a modulválasztása sikeres volt-e?


A hallgatók a modulválasztásuk állapotáról a jelentkezést követő naptól a hallgatói weben az "Információ” / „Lekérdezések/Információk" menüben a „Modulválasztásom” lekérdezéssel tájékozódhatnak. Amennyiben a listán a sorszám oszlopban valamely választott modul estén a cella nem üres, akkor azon modulválasztás sikeresnek tekinthető, amelyet azonban a szakiránybíráló által adott pont vagy akár a választás egy későbbi állapota megváltoztathat.


A hallgatók a bírálat végleges eredményét április 16-tól láthatják, amelyre április 18 (hétfő) és 20 (szerda) között lehet a kari TO-hoz reklamációt beadni elektronikus formában.


A szakosodási döntések az egyetemi TR-naptár szerint április 22-én (péntek) véglegesítődnek a tanulmányi rendszerben.A specializációválasztás menetét leíró hallgatói tájékoztató a

http://www.stud.u-szeged.hu/etr/hirek/Hallgatoi_tajekoztato_Modulvalasztas_SZTE_2021.pdf linken, míg az Oktatási Igazgatóság eredeti hirdetménye ide kattintva érhető el.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.