Értesítő levél - Kari Tanácsi Választás

Prof. Dr. Gyenge Zoltán Dékán Úr leveleTisztelt Intézetvezető/Tanszékvezető Asszony/Úr!

 

Értesítem, hogy a Kari Tanács oktatói, kutatói (12 fő) és nem oktatói (1 fő) tagjainak három évre szóló mandátuma 2018. december 31-én lejár, ezért szükséges a Kari Tanácsi választások kezdeményezése. Erre való hivatkozással a Kari Tanácsi választást az alábbiak szerint írom ki:

 

2018. december 4-5-6. 9h-15h-ig

a BTK Dékáni Hivatalában.

 

A BTK Kari Ügyrend szabályozza a Kari Tanácsi választásokat. E szabályzat alapján az alábbiakban röviden tájékoztatom a választás tudnivalóiról:

 

 • A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karával közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi oktató, kutató, nem oktató-kutató dolgozó választó és egyben választható. Az oktatók és kutatók az oktatói, a nem oktató-kutató dolgozók a dolgozói képviselőt választási egységekben választják meg.
 • A választás egyfordulós, és a szavazásban résztvevők számára tekintet nélkül érvényes.
 • A szavazás minden választási egységet illetően 3 egymást követő munkanapon át tart. A szavazatokat valamennyi választási egység tekintetében a Dékáni Hivatalban lehet leadni.
 • Minden intézet egy választási egység, melynek oktatói és kutatói megválasztják az – intézet létszáma alapján – intézetenkénti 1, illetve 2 kari tanácsi tagot. A nem oktató-kutató kari dolgozó megválasztása a Dékáni Hivatal választási egységben történik. A nyelvtanárok és a lektorok a nem oktatói-kutatói körben szavazhatnak.
 • A szavazás a Dékáni Hivatal által kiadott hivatalos oktatói-kutatói intézeti listával, illetve nem oktató-kutató dolgozói listával /szavazólap/ történik.
 • Az intézeti listát a szavazás előtt legalább 1 héttel tájékoztatásul a Dékáni Hivatal kiküldi az intézetvezetőnek, aki két napon belül kifogással élhet annak tartalma miatt a választás lebonyolításáért felelős személynél.
 • A szavazólapon az adott választási egység valamennyi szavazásra jogosultjának neve betűrendben szerepel, két egymás melletti oszlopban. Az első oszlopban a tagra, a második oszlopban a póttagokra lehet titkosan szavazni.
 • A Kari Tanács megválasztott tagja választási egységenként az a személy, aki a tagra (szavazólap első oszlopa) leadott legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a megbízatást vállalja. Ellenkező esetben a Kari Tanács tagjának az adott választási egység legtöbb szavazatot kapott póttagját kell tekinteni.
 • A Kari Tanács megválasztott tagja választási egységenként az az – intézet létszáma alapján – intézetenkénti 1, illetve 2 személy, aki a tag(ok)ra (szavazólap első oszlopa) leadott legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a megbízatást vállalja. Ellenkező esetben a Kari Tanács tagjának az adott választási egység legtöbb szavazatot kapott póttagját kell tekinteni.
 • Póttag választási egységenként az az – intézet létszáma alapján – intézetenkénti 3, illetve 6 személy, aki a póttagokra (szavazólap második oszlopa) leadott szavazatok közül a 3, illetve 6 legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a megbízatást vállalja. Ellenkező esetben, illetve, ha az első póttag válik kari tanácsi képviselővé, akkor a kieső póttag helyére a póttagválasztás következő helyezettje lép azzal, hogy ilyenkor is 3, illetve 6 póttagot kell megválasztottnak tekinteni (negyedik, ötödik, illetve hetedik, nyolcadik stb. póttag előbbre ugrása).
 • Ha a Kari Tanács tag választásánál az – intézet létszáma alapján – az első, illetve második helyen szavazategyenlőség áll fenn, akkor a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek tekintetében az eredményhirdetést követő 1 héttel később – az első fordulóval azonos szabályok szerint – újabb szavazási fordulóra kerül sor. Ha a második fordulóban is szavazategyenlőség alakul ki, akkor az elsőbbséget sorsolással kell eldönteni. Ha a póttagválasztás 3., illetve 6. helyén alakul ki szavazategyenlőség, akkor nem kell második fordulót tartani, hanem az azonos szavazatszámot kapott jelöltek tekintetében sorsolni kell.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, és segítségét abban, hogy a választásról a kollégák is értesüljenek. Ennek érdekében mellékelten küldöm a választási plakátot, melynek egységében történő kihelyezéséhez kérem szíves közreműködését.

 

 

Szeged, 2018. november 23.

 

 

Üdvözlettel:

 

Prof. Dr. Gyenge Zoltán s.k.

SZTE BTK, dékán