LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ (19.) online konferencia

A VITA - HELLER ÁGNES EMLÉKKONFERENCIA

A konferencia 2021. május 27-28-án (csütörtök-péntek) online kerül megrendezésre


A MAGYAR FILOZÓFIAI TÁRSASÁG, AZ SZTE BTK FILOZÓFIA TANSZÉK, ÉS A PRO PHILOSOPHIA SZEGEDIENSI ALAPÍTVÁNY MTA SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG

 

 

Tisztelettel meghívja Önt a

 

 

 

LÁBJEGYZETEK PLATÓNHOZ (19.)

 

 

 

című, évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat

tizenkilencedik rendezvényére,

a Magyar Filozófiai Társaság 2021. évi nagyrendezvényére,

melynek témája

 

 

 

 

A VITA

 

HELLER ÁGNES EMLÉKKONFERENCIA

 

 

 

 

A konferencia 2021. május 27-28-án (csütörtök-péntek) online kerül megrendezésre.

A csatlakozáshoz szükséges linkek:

 

- Nyitó és záró előadások, A1-A6 szekciók:

https://zoom.us/j/93367244934?pwd=bnVMVmVWeTJVZUhmaXBqZFl3RXBkUT09

Meeting ID: 933 6724 4934

Passcode: 892193

 

- B1- B6 szekciók:

https://zoom.us/j/92193366062?pwd=blhkYW81dVFwc3JHYXhpSUg2QytuQT09

Meeting ID: 921 9336 6062

Passcode: 209341

 

Ha valaki nem tud csatlakozni a megadott linkeken, akkor az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság youtube-csatornáján is követheti a konferenciát: https://www.youtube.com/channel/UCUrhyVzjzMXSCYYUBeAKOSw

MÁJUS 27. CSÜTÖRTÖK

 

 

9.00 MEGNYITÓ – GYENGE ZOLTÁN DÉKÁN (SZTE BTK)

 

levezető elnök: Laczkó Sándor

9.10 TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS (Budapest - Kolozsvár) A filozófiai múlt elátkozása. (A damnatio

memoriæ manapság)

9.40 BALÁZS GÁBOR (Budapest) Vita a kiválasztottságról és a "normalizáció"-ról – a

modern zsidó identitás egyik feloldhatatlan ellentéte

10.10 Vita

 

’A1’ szekció

levezető elnök: Pavlovits Tamás

10.40 OLAY CSABA (Budapest) A vita és előfeltevései

11.00 TŐZSÉR JÁNOS (Budapest) A filozófiai nézetkülönbségek episztemológiája

11.20 TAKÁCS DÁNIEL (Budapest) Vitatkozó filozófusok – a ’külső nézőpont’, avagy kiábrándulás

a filozófiából

11.40 Vita

 

’B1’ szekció

levezető elnök: Kovács Gábor

10.40 GÁSPÁR LÁSZLÓ ERVIN (Debrecen) A vitatható határai. A racionális vita diskurzusetikai lehetőségei

11.00 LENGYEL ZSUZSANNA (Budapest) Emlékezet és élettörténeti narratívák. Az önéletírás

filozófiája Heller Ágnesnél

11.20 SZÜCS LÁSZLÓ GERGELY (Budapest) Az ’értékfejlődés’ lehetősége Heller Ágnesnél és Jürgen

Habermasnál. Egy lehetséges vita

11.40 Vita

 

’A2’ szekció

levezető elnök: Laczkó Sándor

12.10 PAVLOVITS TAMÁS (Szeged) A szókratikus dialógus egykor és ma

12.30 KOVÁCS GÁBOR (Budapest) Hannah Arendt – (politikai) filozófus viták kereszttüzében

12.50 BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE (Debrecen) Három arendti toposz

13.10 MÁRIÁS LEONÁRD (Szeged) A modern szókratészi dialógus születése.

13.30 Vita

 

’B2’ szekció

levezető elnök: Szücs László Gergely

12.10 HANKOVSZKY TAMÁS (Budapest) Vita párbeszéd nélkül. Fichte dialógusképtelensége az

ateizmus-vita szóváltásaiban

12.30 CZÉTÁNY GYÖRGY (Pécs) Reinhold, Schulze és Fichte vitájának lecsapódása Fichte

három alaptételében

12.50 KŐVÁRI SAROLTA (Pécs) A vita beszűkült lehetőségei a zsenik köztársaságában

13.10 TÓTH RÉKA (Szeged) Tudás és vita

13.30 Vita

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

’A3’ szekció

elnök: Laczkó Sándor

15.00 GELINCZEY-MIHÁLTZ ALIRÁN (Budapest) A költő és a türannosz. Vita a hatalomról.

15.20 ROSTA KOSZTASZ (Budapest) A viták két szintje a Phaidónban

15.40 VÁRALJAI ANNA (Szeged) Habsburg-barát neobarokk, hazafias népművészet. Egy

építészettörténeti vita margójára

16.00 Vita

’B3’ szekció

elnök: Mester Béla

15.00 FEHÉR M. ISTVÁN (Budapest) Filozófusok vitái a 19-20. században. A Babits-Lukács vita.

15.20 GOLDEN DÁNIEL (Budapest) Bizonyítások és cáfolatok. A vita racionális rekonstrukciója

Lakatos Imrénél

15.40 GARACZI IMRE (Veszprém) A vita mint hermeneutikai referencia-entitás Voltairetől Heller Ágnesig

16.00 Vita

 

’A4’ szekció

elnök: Weiss János

16.40 BLANDL BORBÁLA (Budapest) A negatívitás fogalmáról – Kant Leibniz-kritikái

17.00 TÁNCZOS PÉTER (Debrecen) Az általánosság despotizmusa – Immanuel Kant és Justus

Moser vitája az elmélet és a gyakorlat viszonyáról

17.20 GRÓSZ ESZTER (Pécs) A vita kritikája, kritika a vitában

17.40 Vita

 

’B4’ szekció

elnök: Perecz László

16.40 MÉSZÁROS ANDRÁS (Pozsony) Az elmaradt vita (Serédi Alajos és Szlávik Mátyás polémiája)

17.00 MESTER BÉLA (Budapest) Életművek vagy polémiák. A filozófiatörténet két lehetséges

elbeszélése

17.20 TURBUCZ PÉTER (Miskolc) Az ’Alexander-ügy’ hosszú árnyéka? Révész Géza védekezése

az egyetemi vizsgálat során 1919-ben.

17.40 Vita

 

 

MÁJUS 28. PÉNTEK

levezető elnök: Boros Gábor

9.00 GYENGE ZOLTÁN (Szeged) Mono-dialóg mint vita

9.30 GÁBOR GYÖRGY (Budapest) Szanaszét futó, vagyis divergáló és egy pontba sűrűsödő, vagyis konvergáló gondolatok a Sacramentum altarisról, avagy válhat-e diszkusszió tárgyává a transsubstantiatio, s ha nem, akkor mégis miként – Csendes gondolatok Raffaello La Disputa del Sacramento című freskójáról, különös tekintettel az ut pictura poesis, valamint az ἔκφρασις hermeneutikai elvére, azaz a vizuális képnek filozófiai fogalmakba és a filozófiai fogalmaknak képi egységbe történő vizualizálásának posszibilitásáról

10.00 Vita

 

 

’A5’ szekció

levezető elnök: Gyenge Zoltán

10.30 VAJDA MIHÁLY (Budapest) Vita - érvelés; igazság és tévedés?

10.50 WEISS JÁNOS (Pécs) A vita-hiány elmélete. (Kísérlet a Petőfi-kör filozófus vitájából

kiindulva)

11.10 MAROSÁN BENCE (Budapest) A vita interszubjektív beágyazottsága Heller Ágnesnél

11.30 Vita

 

’B5’ szekció

elnök: Garaczi Imre

10.30 PAÁR TAMÁS (Budapest) Az igazságra törekvés szerepe MacIntyre dialogikus

természettörvény-felfogásában

10.50 BRANCZEIZ ANNA (Pécs) Freud és Jung álomszöveg-olvasatai

11.10 HORVÁTH PÉTER (Budapest) A tudományként legitimált filozófia eszméje (Husserl és

Dilthey vitája)

11.30 Vita

 

’A6’ szekció

levezető elnök: Weiss János

12.00 VALASTYÁN TAMÁS (Debrecen) "Mi az, hogy cicafarok?" (Adalékok Heidegger és Sloterdijk

"vitájához")

12.20 SCHWENDTNER TIBOR (Budapest) „Barlangi fecsegés.” Heidegger vitája Mannheim Károllyal

12.40 BARCSI TAMÁS (Pécs) A ’mi’ érzésünk kiterjedése és a morális diskurzusok

13.00 Vita

 

’B6’ szekció

levezető elnök: Garaczi Imre

12.00 ROPOLYI LÁSZLÓ (Budapest) A gondolás és gondolkodás vitái

12.20 KISS ENDRE (Budapest) A pozitivizmus-vita és a paradigmák átrendeződése

12.40 VERESS KÁROLY (Kolozsvár) A vita kerülő útja

13.00 Vita

 

ZÁRÓ ELŐADÁS

13.30 SZÉPLAKY GERDA (Budapest) A diskurzus csendje

14.00 Vita

 

14.30 ZÁRSZÓ – BOROS GÁBOR ELNÖK (MFT)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A ’Lábjegyzetek Platónhoz’

című konferenciasorozat eddigi rendezvényei

 

1. A szeretet (2002)

2. Az erény (2003)

3. A bűn (2004)

4. A barátság (2005)

5. A lelkiismeret (2006)

6. A gyűlölet (2007)

7. Az igazságosság (2008)

8. A szabadság (2009)

9. Az akarat (2010)

10. Az ész (2011)

11. A szerelem (2012)

12. A hazugság (2013)

13. A bizalom (2014)

14. Az agresszió (2015)

15. Az emlékezet (2016)

16. Az idegen (2017)

17. A polisz (2018)

18. Az identitás (2019)

----------------------------------------------------------------------

A konferencia szervezője:

Laczkó Sándor / Magyar Filozófiai Társaság

T.: 20-351-5704, E-mail: laczkos62@gmail.com

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!