A germán női divat változása a Kr. u. 6. században


racz-ritaRácz Rita


Viseleti modellek a Cseh–Morva- és a Kárpát-medence langobard korában

A hazánkban uralkodó éghajlati viszonyok miatt a sírokban nem igazán maradnak fenn szerves anyagból készült tárgyak, így a ruházat elemeit sem ismerhetjük meg közvetlenül a temetkezésekből. Sokszor a képi ábrázolásokra és a sírokból előkerült leletekre kell hagyatkoznunk az egyén vagy egy-egy nép jellegzetes viseletének rekonstrukciójakor. Kutatásomban a Kr. u. 5. század végén a Cseh-medencében és a 6. század elejétől a Morva-, majd a Kárpát-medencében megtelepedő germán nyelvű langobard (lombard, langobárd) nép hölgyeinek viseletét és a különböző társadalmi rétegekben elterjedt viseleti modelleket elemeztem a sírokban lévő tárgyak alapján, emellett egyes leletek datálása és elterjedése fontos adalékkal szolgálhatnak térségünk történetéhez.