A germán női divat változása a Kr. u. 6. században


racz-ritaRácz Rita


Viseleti modellek a Cseh–Morva- és a Kárpát-medence langobard korában

A hazánkban uralkodó éghajlati viszonyok miatt a sírokban nem igazán maradnak fenn szerves anyagból készült tárgyak, így a ruházat elemeit sem ismerhetjük meg közvetlenül a temetkezésekből. Sokszor a képi ábrázolásokra és a sírokból előkerült leletekre kell hagyatkoznunk az egyén vagy egy-egy nép jellegzetes viseletének rekonstrukciójakor. Kutatásomban a Kr. u. 5. század végén a Cseh-medencében és a 6. század elejétől a Morva-, majd a Kárpát-medencében megtelepedő germán nyelvű langobard (lombard, langobárd) nép hölgyeinek viseletét és a különböző társadalmi rétegekben elterjedt viseleti modelleket elemeztem a sírokban lévő tárgyak alapján, emellett egyes leletek datálása és elterjedése fontos adalékkal szolgálhatnak térségünk történetéhez.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.