A független Magreb-országok francia útleírásokbanmihalyi-dorottyaMihályi Dorottya


Az útleírás sokáig az egyik legalapvetőbb módja egy ország bemutatásának. A műfaj azonban a huszadik században változáson megy át. Egyrészt a klasszikus útleírás veszít szerepéből, másrészt bizonyos esetekben az utazó propaganda eszközzé válik (lásd Szovjetunió). A gyarmati rendszer felbomlásával függetlenné váló Magreb-országok esetében feltételezhető, hogy a Szovjetunióhoz hasonló idegenforgalmi politikával próbálnak megfelelő képet közvetíteni az európai országok – elsősorban Franciaország – számára. Ebből kiindulva szeretnénk röviden bemutatni a huszadik második felében Algériáról és Marokkóról készült francia útleírások tanulságait, kitérve a különböző utazótípusokra és műfaji sajátosságokra.