Főnyed Gólyásfa Árpád-kori temetőjének régészeti és archaeometriai elemzése


pap-evelinPap Evelin Kitti


Témám a Főnyed–Gólyásfa elnevezésű lelőhelyen feltárt, Árpád-kori (11-13. század) templom körüli temető vizsgálata, multidiszciplináris, teljességre törekvő elemzése. Régészeti szempontú értelmezésre az 535 egyén maradványait rejtő terület, az antropológiai anyag, a sírok elhelyezkedése, viszonya került a különféle jelenségek ábrázolása segítségével, illetve analógiák alapján célozva meg a keltezést, az egyes használati periódusok elkülönítését. A leletek kémiai összetételbeli adatainak meghatározását roncsolásmentesen, röntgen fluoreszcens, Raman spektroszkópiás és röntgen radiográfiás műszerekkel, különféle nyersanyagból (ezüst, réz, ólom) készített fémtárgyakon, főként ékszereken, valamint vastárgyakon végeztük. Az eredmények alapján különféle csoportok elkülönítésére, nyersanyaglelőhelyekre való következtetésre is mód nyílt.