Európai film noir


huszar-lindaHuszár Linda


Kutatásom alapvető célja a film noir mint átmeneti jelenség vizsgálata, annak feltérképezése, hogy a modern film felé való átmenet, illetve egy tágabb, kultúrtörténeti értelemben vett modernitásfogalom miként jelenik meg szimptomatikusan e filmek csoportjában. Habár vérbeli hollywoodi műfajnak számít, a film noir európaisága két szempontból is vizsgálható: egyrészt a fogalom keletkezéstörténete és a műfaj európai gyökerei, másrészt a klasszikus amerikai noir európai áthallásai felől. Előadásom ennek a látszólag történeti-földrajzi értelemben meglehetősen konkrét, de (Thomas Elsaesser fogalmával élve) legalább ennyire imaginárius kulturális cserefolyamatnak ered a nyomába.