Dombóvár-Gólyavár 2015-ben előkerült kerámiaanyagának régészeti és archeometriai feldolgozása


varga-zsuzsannaVarga Bianka Zsuzsanna


A Dombóvár-Gólyavár 2015. évi feltárása során felszínre került kerámiaanyag igen jelentős és a keltezést tekintve egy korábbi (késő középkor időszaka) és egy későbbi (török hódoltság kora) csoportra bontható. A két periódusba sorolt edénycsoportok együttes régészeti és archeometriai feldolgozása lehetővé tette a két korszak határán, az anyagi kultúrában végbemenő változások módszeres vizsgálatát. A makroszkópos elemzéseket petrográfiai és röntgen pordiffrakciós vizsgálatokkal egészítettem ki. Az eredmények alapján lehetőség nyílt a késő középkori és a török hódoltság kori edénytípusok között fellépő technológiai és formai különbségek meghatározására.