A Boston Naming Test magyar nyelvű eredményeiről


toth-alinkaMolnár-Tóth Alinka


Az újabb kognitív szemantikai kutatások eredményei alapján egyre árnyaltabb megkülönböztetéseket tehetünk, ha a megnevezési képesség jellemzéséről van szó (Lindenberg, Fangerau, Seitz 2007; Hickok, Poeppel 2004; 2007). Az előadás célja, hogy a szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálására használatos, nemzetközileg elterjedt teszteljárás, a Boston Megnevezési Teszt (Goodglass és mtsai, 2001) használatával nyert válaszadási mintázatokat illusztrálja. Az előadás során bemutatom, hogy a magyar anyanyelvű személyek válaszadását hogyan befolyásolta a nem, az életkor, illetve az iskolázottság, valamint kitérek a válaszok kvalitatív szempontú elemzésére is.