Tóth Sándor László : Egy magyarrá vált fejedelmi beiktatási ceremónia, a pajzsra emelés


Toth_Sandor_LBíborbanszületett Konstantin bizánci császár 950 körül összeállított, A birodalom kormányzása című munkában megemlékezett arról, hogy Levedi első vajda javaslatára a honfoglalás előtt, Etelközben a kazár kagán követei jelenlétében a magyarok kazár szokás szerint pajzsra emeléssel tették fejedelemmé Álmos vajda fiát, Árpádot.

Az előadás kitér a beiktató ceremónia keleti (türk stb.) és nyugati (germán, frank, római-bizánci stb.) előzményeire, párhuzamaira, elemzi a szertartás jelentésvilágát, magyar történeti jelentőségét. Vizsgálja e kazárból lett magyar ceremónia utóéletét egészen II. Rákóczi Ferenc 1705. évi szécsényi beiktatásáig.